Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


03

mar

2014

Rješenje
O trajnom oduzimanju dozvole "Balkan investment menadžment" a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

06

feb

2014

Odluka
O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2014. godine
Priložen fajl Snimi Fajl

04

nov

2013

Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske

11

jul

2013

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Javna rasprava će se sprovesti u roku od 90 dana
Priložen fajl Snimi Fajl

17

maj

2013

Konkurs
Za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu - Konkurs je produžen do 31.03.2014. godine
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rjšenje kojmm se Berzanskom posredniku Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker nova“ produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti: 1. brokerske poslove i 2. dilerske poslove.
Rješenje kojim se Berzanskom posredniku Bobar Banka a.d. Bijeljina, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Bobar Broker“ produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, i to za: 1. poslovi podrške tržištu - market making, 2. poslove agenta emisija i 3. poslove preuzimanja emisije – underwriting.
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „BLB MENADžMENT INVEST“ a.d. Banja Luka za daje saglasnosti na Aneks II Ugovora o obavljanju poslova depozitara Zatvorenog investicionog fonda „BLB-PROFIT“ a.d. Banja Luka zaključen između Društva i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se Društvu sa ograničenom odgovornošću "AIKON" Zagreb utvrđuje postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "TRUDBENIK" a.d. Doboj.
Rješenje kojim se se emitentu, Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje Matično Preduzeće a.d. Trebinje ZAVISNO PREDUZEĆE „„RUDNIK I TERMOELEKTRANE GACKO“ a.d. Gacko, odobrava prospekt za uvrštene akcije na službenom berzanskom tržištu Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta, „TRŽNICA“ a.d. Banja Luka, Ul. Ive Lole Ribara br. 4, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 01-122/14 od 05.04.2014. godine.
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Invest nova a.d. Bijeljina nalaže da izmjeni i dopuni interne akte.
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka, izriče se javna opomena.
Rješenje kojim se odbija zahtjev Društva za upravljanje investicionim fondovima „Balkan Investment Management“ a.d. Banja Luka za odlaganje izvršenja rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-62-2110-7/14 od 19.02.2014. godine kojim mu je oduzeta dozvola za upravljanje investicionim fondovima, kao neosnovan.
Rješenje kojim se emitentu, „MRKONjIĆPUTEVI“ a.d. Mrkonjić Grad, odobrava prospekt za uvrštenje akcija na službeno berzansko tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam