Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


02

feb

2016

Rješenje
o blokiranju sticanja i otuđenja akcija emitenta "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj
Priložen fajl Snimi Fajl

01

jan

2016

Odluka
O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2016. godine
Priložen fajl Snimi Fajl

09

nov

2015

Rješenje
o oduzimanju dozvole društvu za upravljanje investicionim fondovima „Privrednik“ a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

27

jul

2015

Odluka
O smanjenju naknada
Priložen fajl Snimi Fajl

03

apr

2015

Poziv
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rješenje kojim se produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti berzanskom posredniku ''Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka, izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-160/13 od 29.01.2013. godine i to za posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
Odluka o održavanju ispita u 2016. godini.
Rješenje kojim se utvrđuje postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK" a.d. Slobomir, Bijeljina.
Rješenje kojim se Mirjani Kučuk iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni savjetnik u Brokersko-dilerskom društvu "MONET BROKER" a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se upisuje 15. emisija akcija emitenta "HYPO-ALPE-ADRIA- BANK" a.d. Banja Luka ponudom upućenom kvalifikovanom investitoru u Registar emitenata kod Komisije.
Rješenje kojim se: 1.Utvrđuje da prestaje da važi dozvola za obavljanje kastodi poslova kastodi banci "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-456/12 od 27.02.2012. godine i produžena rješenjem broj: 01-UP-55-38-1/15 od 18.02.2015. godine koja važi do 27.02.2018. godine. 2."Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo se briše iz registra kastodi banaka.
Rješenje kojim se upisuje u Registar emitenata jedanaesta emisija akcija emitenta “DUNAV OSIGURANjE” a.d. Banja Luka u iznosu od 3.314.900 KM podijeljena na 33.149 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
Rješenje kojim se upisuje šesta emisija akcija emitenta “MF BANKA” a.d. Banja Luka u iznosu od 8.841.000 KM, podijeljena na 880.410 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
Rješenje kojim se: 1. daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale. 2. daje odobrenje za izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Branka Kecmana, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za direktora Berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam