Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


01

nov

2014

Odluka
O oslobađanju plaćanja naknade iz tačke II podtačka 15. Tarife naknada onih emitenata čiji su transakcioni računi kod komercijalnih banaka blokirani u periodu od najmanje 60 dana.
Priložen fajl Snimi Fajl

10

okt

2014

Rješenje
Javna opomena berzanskom posredniku Advantis broker a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

03

sep

2014

Rezultati konkursa
Za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu
Priložen fajl Snimi Fajl

20

maj

2014

Informacija
Zaposleni Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske odlučili su o izdvajanju jedne dnevnice za pomoć ugroženim na poplavljenim područjima.

03

mar

2014

Rješenje
O trajnom oduzimanju dozvole "Balkan investment menadžment" a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rješenje kojim se Bojanu Blagojeviću iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku ZEPTER BROKER a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se emitentu „BOBAR BANKA“ a.d. Bijeljina, Njegoševa 1, odobrava izmjena jedinstvenog prospekta za devetnaestu emisiju akcija javnom ponudom u dijelu koji se odnosi na vremenski period upisa i uplate akcija, tako da rok za upis i uplatu akcija traje ukupno 90 dana i na podatak u vezi sa nadzornim odborom društva.
Rješenje kojim seutvrđuje da za Andriju (Josip) Lukavečkog, Ivanec, Republika Hrvatska, Tomislava (Stjepan) Vinceka, Ivanec, Republika Hrvatska, i Dubravka Posaveca, Ivanec, Republika Hrvatska, kao lica koja zajednički djeluju, postoji obaveza na objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva „POTKOZARJE” Gradiška.
Rješenje kojim se daje saglasnost na izmjenu i dopunu Pravila Banjalučke berze usvojene Odlukom Upravnog odbora Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka broj 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine.
Rješenje kojim se oduzima saglasnost na imenovanje Roberta Unijata, diplomiranog inženjera građevinarstva iz Logateca, Republika Slovenija, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka, data Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-52-2278-6/14 od 27.01.2014. godine.
Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta, Akcionarsko društvo „VETERINARSKA STANICA“ Srbac o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Rješenje kojim se upisuje 11. emisija akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata kod emitenta JAHORINA OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d. Pale u iznosu od 15.511.300 KM.
1.Produžava se dozvola Aleksandru Čoliću iz Dervente, registarski broj: 04-4-93/08, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Mikrofin invest“ d.o.o. Banja Luka. 2.Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 23.09.2014. godine do dana 23.09.2016. godine.
1. Rješenje kojim se Gordani Nikolić iz Banjaluke, produžava dozvola registarski broj: 04-4-95/08, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Mikrofin invest“ d.o.o. Banja Luka. 2.Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 08.10.2014. godine do dana 08.10.2016. godine.
1.Produžava se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-2821/11 od 18.10.2011. godine i to za: - organizovanje, pripremu i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i drugo uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije); 2. Dozvola iz prethodne tačke produžava se na period od tri godine i to od 18.10.2014. godine do 18.10.2017. godine.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam