Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


03

apr

2015

Poziv
Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Priložen fajl Snimi Fajl

25

mar

2015

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Narodna skupština Republike Srpske je Zaključkom broj: 02/1-021-296/15 od 06. marta 2015. godine odlučila da Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.
Priložen fajl Snimi Fajl

02

mar

2015

Odluka
O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2015. godine
Priložen fajl Snimi Fajl

02

dec

2014

Saopštenje za javnost
U vezi sa postupanjima ovlašćenog procjenjivača
Priložen fajl Snimi Fajl

01

nov

2014

Odluka
O oslobađanju plaćanja naknade iz tačke II podtačka 15. Tarife naknada onih emitenata čiji su transakcioni računi kod komercijalnih banaka blokirani u periodu od najmanje 60 dana.
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Stanislava Furlana, diplomiranog organizatora - menadžera iz Sežane, Republika Slovenija, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se upisuje 13. emisija prioritetnih nekumulativnih akcija emitenta PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Bijeljina, u iznosu od 1.000.000 KM, podijeljena na 1.000.000 akcija nominalne vrijednosti 1 KM.
Rješenje kojim se upisuje osma emisija akcija emitenta "Nešković osiguranje" ad Bijeljina po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 1.000.000 KM.
Rješenje kojim se brokersko-dilerskom društvu "MONET BROKER" a.d. Banja Luka nalaže da odmah i u potpunosti obustavi od primjene Ugovor o trgovinskom zastupanju u poslovanju sa hartijama od vrijednosti koji je zaključilo u Banjoj Luci dana 02.04.2015. godine sa „Talir Kuzmanović Srđan“ s.p. iz Banja Luke.
Rješenje o upisu sedme emisije akcija emitenta DRINA OSIGURANjE a.d. Milići po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 700.000 KM.
Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta, „FABRIKA ZA POCINČAVANjE“ a.d. Srebrenica o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Pere (Mladenko) Jandrić, diplomiranog ekonomiste iz Laktaša, na mjesto direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Privrednik“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se emitentu TOPLANA a.d. Prijedor odobrava prospekt za uvrštenje na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, prve emisije obveznica u iznosu od 4.500.000 KM
Rješenje kojim se emitentu TOPLANA a.d. Prijedor odobrava prospekt za uvrštenje na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, četvrte emisije akcija u iznosu od 2.000.000 KM.
Rješenje kojim se Vedrani (Vidosav) Đukić iz Laktaša izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam