Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


10

okt

2014

Rješenje
Javna opomena berzanskom posredniku Advantis broker a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

03

sep

2014

Rezultati konkursa
Za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu
Priložen fajl Snimi Fajl

20

maj

2014

Informacija
Zaposleni Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske odlučili su o izdvajanju jedne dnevnice za pomoć ugroženim na poplavljenim područjima.

03

mar

2014

Rješenje
O trajnom oduzimanju dozvole "Balkan investment menadžment" a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

06

feb

2014

Odluka
O utvrđivanju ispitnih rokova do kraja 2014. godine
Priložen fajl Snimi Fajl 
Rješenje kojim odbija se prijava emitenta, “ČAJAVEC MEGA“ a.d. Banja Luka, za upis emisije akcija prilikom konverzije prioritetnih participativnih akcija u obične (redovne) akcije u Registar emitenata hartija od vrijednosti, broj: 03-30-636/14 od 19.08.2014. godine.
Rješenje kojim se utvrđuje da emitent „SOČKOVAC“ a.d. Sočkovac, Sočkovački put bb, ispunjava uslove za pretvaranje u zatvoreno društvo u postupku statusne promjene spajanja uz pripajanje društvu sa ograničenom odgovornošću "Kamenolom Karabegovac" iz Doboja.
Rješenje kojim se emitentu “NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka odobrava prospekt za 23. emisiju hartija od vrijednosti/5.emisiju obveznica javnom ponudom, u iznosu od 6.000.000 KM, podijeljenu na 60.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM, sa rokom dospijeća sedam godina i kamatnom stopom od 8% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene odlukom o petoj emisiji obveznica javnom ponudom.
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka nalaže da Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz da član uprave tog društva, Robert Unijat, ima neophodno iskustvo za obavljanje poslova člana uprave društva za upravljanje.
Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje prva emisija obveznica kod emitenta, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo a.d. Banja Luka, u iznosu od 537.700 KM.
Rješenje kojim se emitentu, „BOBAR BANKA“ a.d. Bijeljina, odobrava jedinstveni prospekt za sedamnaestu emisiju običnih akcija javnom ponudom i uvrštenje akcija na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 20.000.000 KM, podijeljenu na 10.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 2.000 KM.
Rješenje kojim se upisuje četvrta emisija akcija emitenta “MF BANKA” a.d. Banja Luka, u iznosu od 2.000.000 KM, podijeljena na 20.000 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
Rješenje kojim se produžava dozvola Fatimi Spahić iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-12-1/04, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka .
Rješenje kojim se daje saglasnost na Odluku o izmjeni odluke o tarifi naknada kastodi banke Unicredit bank d.d. Mostar.
Rješenje kojim se emitentu, BANKA SRPSKE, a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, odobrava prospekt za uvrštenje dvanaeste emisije hartija od vrijednosti/desete emisije akcija koja je upućena investitorima koji će za upisane akcije uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu, na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 30.000.000 KM podijeljenu na 3.000.000 običnih akcija nominalne vrijednosti 10 KM.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam