Obavještenja

Rješenje

Izriče se javna opomena Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka i Igoru Dodigu, odgovornom licu u pravnom licu.

Priložen fajl

Odluka

O oslobađanju od plaćanja naknade

Priložen fajl

Odluka

Stavlja se van snage Pravilnik o ulaganju zatvorenih investicionih fondova s javnom ponudom u nekretnine.

Priložen fajl

Saopštenje za javnost

O ulozi Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u postupku u kojem emitent hartija od vrijednosti vrši javnu ponudu hartija od vrijednosti

Priložen fajl

Rješenje

Nalaže se berzanskom posredniku „Monet broker“ a.d. Banja Luka da preduzme radnje neophodne za otklanjanje nepravilnosti u vezi sa organizovanjem aukcije za paket akcija emitenta „Rudnici željezne rude Ljubija“ a.d. Prijedor

Priložen fajl
Prikaži sve 
 Odluke
 Novosti

 
  Na vrh