Obavještenja

Rješenje

Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Mikrofin invest“ d.o.o. Banja Luka i Aleksandru Čoliću, odgovornom licu u pravnom licu, izriče se javna opomena.

Priložen fajl

Rješenje

Javna opomena Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka

Priložen fajl

Odluka

O izmjenama i dopunama tarife naknada

Priložen fajl

Rješenje

Poništava se transakcija akcijama emitenta „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj

Priložen fajl

Rješenje

oduzimanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti berzanskom posredniku „Zepter broker“ a.d. Banja Luka

Priložen fajl
Prikaži sve 
 Odluke
 Novosti

 
  Na vrh