Ћирилица  •   Latinica  •  English

Language


02

dec

2014

Saopštenje za javnost
U vezi sa postupanjima ovlašćenog procjenjivača
Priložen fajl Snimi Fajl

01

nov

2014

Odluka
O oslobađanju plaćanja naknade iz tačke II podtačka 15. Tarife naknada onih emitenata čiji su transakcioni računi kod komercijalnih banaka blokirani u periodu od najmanje 60 dana.
Priložen fajl Snimi Fajl

10

okt

2014

Rješenje
Javna opomena berzanskom posredniku Advantis broker a.d. Banja Luka
Priložen fajl Snimi Fajl

03

sep

2014

Rezultati konkursa
Za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu
Priložen fajl Snimi Fajl

20

maj

2014

Informacija
Zaposleni Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske odlučili su o izdvajanju jedne dnevnice za pomoć ugroženim na poplavljenim područjima. 
Rješenje kojim se berzanskom posredniku Bobar banka a.d. Bijeljina - Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Bobar broker privremeno zabranjuje obavljanje svih poslova sa hartijama od vrijednosti.
Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik o obračunu, poravnanju i prenosu hartija od vrijednosti, broj UO-18010/14 od 30.10.2014. godine, donesen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka održanoj dana 30.10.2014. godine.
Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta, „HERC GRADNjA“ a.d. Bileća, Ul. Poparina strana, br. 22, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 724/14 od 18.11.2014. godine.
Rješenje kojim se obustavlja 19. emisija akcija emitenta Bobar banka a.d. Bijeljina zbog uvođenja privremene uprave u emitentu.
RJEŠENjE 1.Poništavaju se transakcije akcijama emitenta „Gradiška tržnica“ a.d. Gradiška, lokalne oznake GTRG-R-A, obavljene dana 01.03.2011. godine na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i to: transakcija broj: 756605 i transakcija broj: 756606. 2.Nalaže se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka da odmah po prijemu ovog rješenja, preduzme sve radnje potrebne za poništenje transakcija iz tačke 1. dispozitiva.
Rješenje kojim seBorisu Majstoroviću iz Banjaluke, produžava dozvola registarski broj: 05-03-129/10, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku EUROBROKER a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta, Akcionarsko društvo „KRAJINA BORAC“ Banja Luka, Potkozarje bb, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 754/14 od 13.11.2014. godine.
Rješenje kojim se emitentu “NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka odobrava prospekt za 24. emisiju hartija od vrijednosti/6.emisiju obveznica javnom ponudom, u iznosu od 37.600.000 KM, podijeljenu na 376.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM, sa rokom dospijeća deset godina i kamatnom stopom od 8% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene odlukom o 24. emisiji hartija od vrijednosti/6 emisiji obveznica javnom ponudom.
Rješenje kojim seBojanu Blagojeviću iz Banjaluke, produžava dozvola registarski broj: 05-03-114/08, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku ZEPTER BROKER a.d. Banja Luka na period od dvije godine i to od dana 11.11.2014. godine do dana 11.11.2016. godine.
Rješenje kojim se Slobodanu Podraščaninu iz Banjaluke, produžava se dozvola registarski broj: 05-03-128/10, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku ZEPTER BROKER a.d. Banja Luka na period od dvije godine i to od dana 15.11.2014. godine do dana 15.11.2016. godine.

www.secrs.gov.ba
Loading    Učitavam