Obavještenja

Saopštenje za javnost

O uklanjanju ličnih podataka sa web stranice Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Priložen fajl

Rješenje

Privremeno se zabranjuje berzanskom posredniku Brokersko-dilerskom društvu Advantis broker a.d. Banja Luka obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to:
-posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
Zabrana traje dva mjeseca počev od dana prijema rješenja (05.03.2019. god. - 05.05.2019. god.).

Priložen fajl

Seminar

„Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija“, održaće se u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, Ulica Majke Jugovića 4. sala 4, u ponedjeljak, 24. decembar 2018. godine.


Zaključak

Sa sjednice Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske na temu korigovanih finansijskih izvještaja

Priložen fajl

Seminar

18. decembar 2017. godine, seminar:
"Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija"

Više informacija
Obrazac prijave


Prikaži sve 
 Odluke
 Novosti

 
  Na vrh