Obavještenja

Obavještenje emitentima čijim se hartijama od vrijednosti javno trguje

U skladu sa ovlašćenjima iz člana 260. tačka m) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17) (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) prati aktuelna dešavanja u vezi sa širenjem virusa „korona" (SOU1S1-19) i uticaja takvog stanja na poslovanje emitenata hartija od vrijednosti

Priložen fajl

Saopštenje

Poštujući preporuke nadležnih organa u vezi sa pojavom virusa korona (SOU10 -19), u cilju preventivnog djelovanja, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske preduzela je sve potrebne mjere kako bi zaštitila zdravlje zaposlenih u Komisiji i zdravlje lica koja komuniciraju sa Komisijom.

Priložen fajl

Saopštenje za javnost

O uklanjanju ličnih podataka sa web stranice Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Priložen fajl

Rješenje

Privremeno se zabranjuje berzanskom posredniku Brokersko-dilerskom društvu Advantis broker a.d. Banja Luka obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to:
-posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
Zabrana traje dva mjeseca počev od dana prijema rješenja (05.03.2019. god. - 05.05.2019. god.).

Priložen fajl

Seminar

„Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija“, održaće se u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, Ulica Majke Jugovića 4. sala 4, u ponedjeljak, 24. decembar 2018. godine.


Prikaži sve 
 Odluke
 Novosti

 
  Na vrh