Najnovije emisije

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDatum rješenjaRBOdbijena
FRRS "FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 06.02.2017.5
AFRS "AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 06.02.2017.5
FSRS "FOND STANOVANjA REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 30.12.2016.5
BROS Akcionarsko društvo za osiguranje "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 26.12.2016.9
BROS Akcionarsko društvo za osiguranje "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 26.12.2016.10
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 15.12.2016.12
Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 28.10.2016.1
PIBB PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 10.10.2016.15
SLBM KOMPANIJA "SLOBOMIR" a.d. Slobomir, Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 23.09.2016.11
KRID Društvo za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - statusna promjena – spajanje 20.09.2016.4
  Na vrh