Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
NOVB "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 28.06.2011.167.717.540
BOSK Robna kuća "BOSKA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 28.06.2011.222.886.599
SRVP "SIROVINAPRODUKT" a.d. Doboj Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 28.06.2011.3437.706
SLBM KOMPANIJA "SLOBOMIR" a.d. Slobomir, Bijeljina Emisija bez obaveze izrade prospekta - povećanje kapitala u simultano osnovanom / zatvorenom a.d. 17.06.2011.9831.650
  "NOVI AUTODIJELOVI" a.d. Rudo Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 10.06.2011.12.839.479
  Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 10.06.2011.16.287.824
BVRU Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 10.06.2011.61.519.064
VBBB "NLB BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 10.06.2011.1610.000.000
  Akcionarsko društvo "NOVI MERMER" Šekovići Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 30.05.2011.11.342.477
BDLA Komunalno preduzeće "BUDUĆNOST" akcionarsko društvo Laktaši Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 30.05.2011.21.629.246
  Na vrh