Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
  Emisija bez obaveze izrade prospekta - uslovno povećanje osnovnog kapitala - konverzija duga u akcije 19.07.2011.34.080.952
KRLB "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 19.07.2011.12129.167.785
  Akcionarsko društvo "NOVA POLIMKA" Rudo Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 19.07.2011.1989.158
BLPV Akcionarsko društvo "BANjALUČKA PIVARA" Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 19.07.2011.61.524.812
CRHV CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 11.07.2011.31.500.000
  Komunalno preduzeće "RAD" a.d. Istočno Sarajevo Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 04.07.2011.1169.337
  Komunalno preduzeće "ZELENILO I ČISTOĆA" a.d. Šekovići Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 30.06.2011.1109.362
NOVB "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 28.06.2011.167.717.540
  "PLAMEN" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 28.06.2011.1353.117
BOSK Robna kuća "BOSKA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 28.06.2011.222.886.599
  Na vrh