Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 15.12.2016.123.912.800
CRRF Mikrokreditno društvo "CREDIS" akcionarsko društvo Banja Luka Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 28.10.2016.11.000.000
PIBB PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 10.10.2016.156.000.000
SLBM KOMPANIJA "SLOBOMIR" a.d. Slobomir, Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 23.09.2016.112.218.750
KRID Društvo za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - statusna promjena – spajanje 20.09.2016.4500.000
PLRD Društvo za upravljanje investicionim fondovima "POLARA INVEST" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 15.09.2016.650.000
KRLB "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 11.08.2016.1611.734.980
PDNK "PRIJEDORČANKA" a.d. Prijedor Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 11.08.2016.45.000.000
FATS Akcionarsko društvo fabrika tepiha "FATES" Sokolac Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 01.08.2016.21.696.318
MGEL "MEGA ELEKTRIK" Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 27.07.2016.21.955.830
  Na vrh