Emisije bez obaveze izrade prospekta - Upisane

OznakaNaziv emitentaVrsta emisijeDonošenje rješenjaRBVrijednost
FAMO "FAMOS-FABRIKA MOTORA SARAJEVO" a.d. za pro.motora, mjenjača, unutr. i spoljnu trg. i usl. I. Sarajevo Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - konverzija potraživanja u ulog 28.12.2015.32.652.194
BROS Akcionarsko društvo za osiguranje "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 28.12.2015.71.282.000
PIBB PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za investitore koji će uplatiti najmanje 100.000 KM za svaku pojedinačnu ponudu 25.12.2015.142.000.000
IEFB "MF BANKA" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 11.12.2015.68.841.000
KDVO Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za kvalifikovane investitore 11.12.2015.113.314.900
  "PENZIJSKI REZERVNI FOND REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - povećanje osnovnog kapitala simultano osnovanog akcionarskog društva 16.10.2015.33.439.328
SODJ "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GRUOP" a.d. Banja Luka Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 28.09.2015.1311.215.500
PROZ Akcionarsko društvo "PROMET" Zvornik Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - statusna promjena – podjela 07.09.2015.12.909.348
  Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - statusna promjena – podjela 07.09.2015.13.388.918
ASZV Akcionarsko društvo "AS" Zvornik Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - statusna promjena – podjela 07.09.2015.1699.660
  Na vrh