Pretraga obavještenja
DatumNazivObavještenje 
19.11.2012. Saopštenje za javnost O minimalnim cijenama po kojima postoji obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje emitenata
Priložen fajl Snimi Fajl
05.09.2012. Saopštenje za javnost U cilju informisanja javnosti, a u vezi sa pojavom određenih javnih promotivnih aktivnosti stranih investicionih fondova u RS
Priložen fajl Snimi Fajl
20.06.2012. Saopštenje za javnost Odgovornosti Komisije za hartije od vrijednosti u postupku odobravanja prospekta za emisiju hartija od vrijednosti
Priložen fajl Snimi Fajl
01.06.2012. Obavještenje Na prijedlog udruženja berzanskih posrednika, rok za dostavljanje komentara na pravilnike je prolongiran do 11.06.2012.
Priložen fajl Snimi Fajl
28.04.2011. Saopštenje za javnost Sa ciljem zaštite investitora i investicione javnosti, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ukazuje na činjenice u vezi postupka stečaja u FABRICI ŠEĆERA BIJELjINA a.d. Bijeljina.
Priložen fajl Snimi Fajl
07.03.2011. Uredba o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa Na 5. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj dana 03.03.2011. godine, uvojen je Prijedlog uredbe o uslovima, postupku emisije i elementima primarnog tržišta trezorskih zapisa.
Priložen fajl Snimi Fajl
18.11.2009. Obavještenje o oduzimanju odobrenja za rad investicionom društvu Dionica Brod d.o.o. Slavonski Brod Dana 23.10.2009. god. Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA) je dostavila obavještenje Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, da je oduzela odobrenje za rad investicionom društvu Dionica Brod d.o.o. Slavonski Brod. U prilogu je dostavljeno rješenje Klasa: UP/I-041-02/09-06/8 Ur. broj: 326-321/09-7, kojim je navedenom društvu oduzeta dozvola za rad, te naloženo da ne smije sklopiti, započeti ili obaviti niti jednu novu investicionu uslugu ili aktivnost za koju je odobrenje za rad bilo izdano, te da u roku od godinu dana od konačnosti rješenja (21.09.2009.) ne može ponovo tražiti dozvolu za rad.
Priložen fajl Snimi Fajl
04.11.2009. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je potpisnik IOSCO MMoU
Priložen fajl Snimi Fajl
18.09.2009. Saopštenje za javnost - trgovanje akcijama emitenta "Medicinska Elektronika"
Priložen fajl Snimi Fajl
03.12.2007. Pregled EU propisa relevantnih za tržište kapitala
Priložen fajl Snimi Fajl
1 2 3 4 56
  Na vrh