[KLMK-R-A] "KLIMAKOMERC" a.d. Istočno Sarajevo

  
Oznaka KLMK-R-A
Naziv emitenta "KLIMAKOMERC" a.d. Istočno Sarajevo
Ime i prezime / naziv vlasnika Dragan Kulina
Broj HOV103.699
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta30,13000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze17.5.2005
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 19.1.2012
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude 7.2.2012
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh