[VTNK-R-A] "VITINKA" a.d. Kozluk

  
Oznaka VTNK-R-A
Naziv emitenta "VITINKA" a.d. Kozluk
Ime i prezime / naziv vlasnika Vladan Andrić
Broj HOV7.000
Način sticanja Na berzi
% u kapitalu emitenta0,42000%
% u kapitalu emitenta (nakon preuzimanja) 
Datum nastanka obaveze3.1.2008
Zabranjeno pravo glasa
Utvrđena obaveza 22.1.2013
Podnesen zahtjev za odobrenje ponude
Preuzimanje u toku?
Preuzimanje završeno?
  Na vrh