DatumOznakaNaziv emitentaIme i prezime / naziv vlasnikaNačin sticanjaBroj HOV% u kapitalu emitenta
08.10.2020. NOVB-R-E ”NOVA BANKA” a.d. Banja Luka ”MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad na berzi 86.899.37864,54%
28.09.2020. UNCC-R-A "UNICEP COMMERCE " a.d. Banja Luka "INTEH" d.o.o. Banja Luka na berzi 350.06235,39%
24.09.2020. DSTC-R-A "DISTRIBUTIVNI CENTAR" a.d. Bijeljina "Revisio" d.o.o. Bijeljina na berzi 30037,67%
24.09.2020. DSTC-R-A "DISTRIBUTIVNI CENTAR" a.d. Bijeljina Goran Marković na berzi 155.5679,22%
30.06.2008. PROM-R-A TP "PROMET" a.d. Prnjavor "KOMPANIJA DUŠANIĆ" d.o.o. Prnjavor Na berzi 195.4822,13%
30.06.2008. PROM-R-A TP "PROMET" a.d. Prnjavor Zoran Lukanović Na berzi 730.8117,99%
22.08.2003. ATZV-R-A "AUTOTRANSPORT" a.d. Zvornik "ALFA TRADE MG" d.o.o. Zvornik na berzi 49.0732,15%
22.08.2003. ATZV-R-A "AUTOTRANSPORT" a.d. Zvornik "GRAND OSIGURANjE" a.d. Zvornik na berzi 780.06634,28%
08.08.2003. PSHL-R-A "PRERADA SA HLADNjAČOM" a.d. Zvornik "ALFA TRADE MG" d.o.o. Zvornik na berzi 5.1020,25%
08.08.2003. PSHL-R-A "PRERADA SA HLADNjAČOM" a.d. Zvornik "GRAND OSIGURANjE" a.d. Zvornik na berzi 585.43229,00%
12
  Na vrh