OznakaPreduzеćeObaveznik% u kapitalu emitenta
20.11.2019. KRPT-R-A "KRAJINAPETROL" a.d. Banja Luka "NES" d.o.o. Banja Luka 32,24%
16.10.2019. VITA-R-A "VITAMINKA" a.d. Banja Luka "SPLETENA LIPA" d.o.o. Banja Luka 76,63%
  Na vrh