OznakaPreduzеćeObaveznik% u kapitalu emitenta
12.01.2018. VTRG-R-A "VITOROG" a.d. Šipovo Radovan Topić 61,85%
11.01.2018. CUSD-R-A "ČAJAVEC- USLUŽNE DJELATNOSTI" a.d. Banja Luka "ČAJAVEC- SERVIS I PROMET" a.d. Banja Luka 87,29%
  Na vrh