242. sjednica Komisije na dan 08.11.2017.
4
R J E Š E Nj E 1. Berzanskom posredniku Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-1585/09 od 24.04.2009. godine, produžena rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-886/12 od 11.04.2012. godine i 01-UP-56-125-1/15 od 16.03.2015. godine i to za: 1.1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); 1.2. trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); 1.3. poslove posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu - market making); 1.4. organizovanje, pripremu i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i drugo uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije); 1.5. organizovanje, pripremu i sprovođenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove dalje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije – underwriting). 2. Berzanski posrednik Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom briše se iz Registra berzanskih posrednika koji se vodi kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: Format Format: .pdf Velicina Veličina: 154,81 KB
  Na vrh