Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(914) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
23823.10.2017. Odobrava se „Fruit Invest“ d.o.o. Beograd, kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “POPOVO POLjE” Trebinje, Republike Srpske 37, Trebinje.
7406.09.2021. Rješenje kojim se emitentu CREDIS a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za sedmu emisiju obveznica javnom ponudom
6411.06.2021. Rješenje kojim se emitentu ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica
6017.05.2021. Rješenje kojim se utvrđuje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta NAPREDAK a.d. Bijeljina
8316.11.2021. Rješenja kojim se Zlatku Žakuli odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje emitenta "PROGRES" a.d. Doboj
6921.07.2021. Rješenje koim se upisuje treća emmisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala emitenta DISTRIBUTIVNI CENTAR a.d. Bijeljina u Registar emitenata
4910.02.2021. Rješenje kojim se Aleksandru Vuksanu produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka
6411.06.2021. Rješenje kojim se Aleksandru Čoliću daje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Strategic Investment" d.o.o. Banja Luka
8316.11.2021. Rješenje kojim se Aleksandru Čoliću izdaje dovola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog menadžera u DUIF "STRATEGIC INVESTMENT" d.o.o. Banja Luka
3125.09.2020. Rješenje kojim se BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova agenta emisije;


  Na vrh