Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(788) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
23823.10.2017. Odobrava se „Fruit Invest“ d.o.o. Beograd, kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “POPOVO POLjE” Trebinje, Republike Srpske 37, Trebinje.
3125.09.2020. Rješenje kojim se BDD "Monet broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova agenta emisije;
2224.07.2020. Rješenje kojim se Branku Kecmanu daje saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu BDD "Advantis broker" a.d. Banja Luka.
3017.09.2020. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Bojana Risovića za člana upravnog odbora Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
2914.09.2020. Rješenje kojim se Dejanu Jorgiću izdaje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka;
2914.09.2020. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka;
2117.07.2020. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja registra udjela OMIF "VB FOND" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
3309.10.2020. Rješenje kojim se mijenja naziv otvorenog investicionog fonda FUTURE FUND i identifikacioni broj fonda;
2224.07.2020. Rješenje kojim se produžava dozvola Bojanu Bundalu za obavljanje poslova investicionig menadžera u DUIF "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka.
1902.07.2020. Rješenje kojim se upisuje treća emisija akcija pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital emitenta MF OSIGURANjE a.d. Banja Luka


  Na vrh