Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(8) Pravilnici(12) Rješenja(733) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
17305.08.2016. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka daje dozvola za upravljanje ZIF-om "VB FOND" a.d. Banja Luka.
25202.02.2018. Rješenje kojim se George Killas-u izdaje dozvola za za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
31303.06.2019. Rješenje kojim se Mag. Rupert Stroblu izdaje dozvola za obavljanje funkacije člana upravnog odbora DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka.
26210.04.2018. Rješenje kojim se Radowanu (Ghazi) El Chabaanu iz Banjaluke priznaje zvanje investicionog menadžera.
31303.06.2019. Rješenje kojim se WVP Versicherungs Vermittlungs Gesellschaft m.b.H. Graz daje dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP Fund Management“ a.d. Banja Luka veće od 20%.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Adisi Zonić, magistru ekonomije iz Tuzle, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka.
16225.05.2016. Rješenje kojim se Aidi Bogdan izdaje dozovola za vršenje funkcije člana Nadzornog odbora ZIF "VIB FOND" a.d. Banja Luka.
16409.06.2016. Rješenje kojim se Albi Gavrilović daje dozovola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora broj SK 103/14 od 24.01.2014. godine.
13906.11.2015. Rješenje kojim se Aleksandru (Milorad) Đajiću iz Banja Luke, izdaje se dozvola, registarski broj 05-03-152/15, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku ''UniCredit Bank'' a.d. Banja Luka, Ekspozitura UniCredit broker.
20323.02.2017. Rješenje kojim se Aleksandru (Nebojša) Antonijeviću iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Berzanskom posredniku „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh