Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopis(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(868) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
29426.12.2018. Rješenje kojim se emitentu, „HPK“ HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Kozarska Dubica, Draksenić, odobrava izmjena jedinstvenog prospekta za prvu emisiju obveznica upućenoj kvalifikovanim investitorima i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 1.000.000 KM, podijeljenu na 10.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.
29107.12.2018. Rješenje kojim se emitentu, Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, odobrava izmjena prospekt za osamnaestu emisiju akcija javnom ponudom u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenu na 7.000.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM, u dijelu koji se odnosi na rok za upis i uplatu akcija tako da umjesto 23 dana, ponuda traje 37 dana.
13906.11.2015. Rješenje kojim se emitentu, NOVA BANKA a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37A, odobrava prospekt za uvrštenje šeste emisije obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 37.600.000 KM, podijeljenu na 376.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća deset godina i kamatnom stopom od 8% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene odlukom o 24. emisiji hartija od vrijednosti/6 emisiji obveznica javnom ponudom.
11829.04.2015. Rješenje kojim se emitentu, HOLDING „DRINATRANS“ ZVORNIK AD „TESLIĆ PREVOZ“ TESLIĆ, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 457.438 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1 KM, emitovanih drugom emisijom.
20510.03.2017. Rješenje kojim se Iliji (Dane) Šerbedžiji iz Laktaša, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “USLUGATRANS” Laktaši, Karađorđeva 37, Laktaši.
12730.07.2015. Rješenje kojim se Mihailu (Simo) Ostojiću iz Zvornika, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “GUBER” Bratunac.
31411.06.2019. Rješenje kojim se Radovanu (Mirko) Topiću iz Šipova, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “JANj” Šipovo, I Šipovske brigade bb, Šipovo.
24722.12.2017. Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta, „OZREN BOROVNO“ a.d. Baljevo Polje, Foča, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 636-01/17 od 21.12.2017. godine.
21602.06.2017. Rješenje kojim berzanskom posredniku UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka - UNICREDIT broker, prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.
10806.02.2015. Rješenje kojim Berzanskom posredniku Bobar banka a.d. Bijeljina, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Bobar broker", prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.


  Na vrh