Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
12324.06.2015. Rješenje kojim se Nataši Pekez izdaje dozvola zaobavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest"ad Banja Luka.
30612.04.2019. Rješenje kojim se Radmili (Gojko) Grbić iz Laktaša, registarski broj: 05-03-159/17, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka. Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 15.05.2019. godine do dana 15.05.2021. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Radmili Bjeljac daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.
11615.04.2015. Rješenje kojim se upisuje osma emisija akcija emitenta "Nešković osiguranje" ad Bijeljina po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 1.000.000 KM.
11723.04.2015. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.
17731.08.2016. Rješenje kojim se 1. Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina odobrava: - Plan usklađivanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina i - Plan preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina. 2. Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina odobrava: - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, broj: SK-I-04/2016 od 01.07.2016. godine i broj: UO-XVII-02/2016 od 19.08.2016. godine, kao i prečišćeni tekst statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina i - prospekt Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina, usvojen odlukom upravnog odbora, broj: UO-XVII-06a/2016 od 19.08.2016. godine.
10918.02.2015. Rješenje kojim se "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo produžava dozvola za obavljanje kastodi poslova.
33704.12.2019. Rješenje kojim se “SPLETENA LIPA“ d.o.o. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VITAMINKA“ Banja Luka.
27606.08.2018. Rješenje kojim se “TREND“ d.o.o. Bratunac, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “KAMENOLOMI“ Zvornik.
12805.08.2015. Rješenje kojim se „ADRIATIC BIDCO“ B.V. Amsterdam, Holandija, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “MLjEKARA” Laktaši, Lijevčanski put bb, Aleksandrovac, Laktaši.


  Na vrh