Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
15317.02.2016. Rješenje kojim se Aleksandru Vuksanu produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „ZEPTER INVEST“ a.d. Banja Luka.
16907.07.2016. Rješenje kojim se ALEKSANDRU VUČKOVIĆU iz Banje Luke daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "VB FOND" a.d. Banja Luka.
24001.11.2017. Rješenje kojim se Aleksandru Ljuboji daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale – u preoblikovanju na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj SK-11/17 od 07.07.2017. godine.
17809.09.2016. Rješenje kojim se Aleksandru Ljuboji daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj 36-2/13 od 24.06.2013. godine.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Aleksandru Ljuboji, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka.
16225.05.2016. Rješenje kojim se Alenu Murguzu izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „VIB FOND“ a.d. Banja Luka.
17411.08.2016. Rješenje kojim se ANKI BULATOVIĆ, doktoru ekonomskih nauka iz Brčkog za daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina na mandatni period iz Odluke o izboru predsjednika i članova nadzornog odbora ZIF-a „Unioinvest Fond“ a.d. Bijeljina, broj: SK-II-03/2016 od 25.07.2016. godine.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Anki Vučen daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora
20323.02.2017. Rješenje kojim se Afroditi (Šerif) Alibabić iz Banje Luke izdaje dozvola, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku „Monet broker“ a.d. Banja Luka.
12103.06.2015. Rješenje kojim se Afroditi Cepić produžava dozvola za obavljanje poslova brokera kod "Banke Srpske ad Banja Luka.


  Na vrh