Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
34024.12.2019. Rješenje kojim se Anđelku (Špiro) Šobotu iz Banja Luke, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “MERIDIAN” Banja Luka, Banja Luka.
17411.08.2016. Rješenje kojim se ANKI BULATOVIĆ, doktoru ekonomskih nauka iz Brčkog za daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina na mandatni period iz Odluke o izboru predsjednika i članova nadzornog odbora ZIF-a „Unioinvest Fond“ a.d. Bijeljina, broj: SK-II-03/2016 od 25.07.2016. godine.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Anki Vučen daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora
20323.02.2017. Rješenje kojim se Afroditi (Šerif) Alibabić iz Banje Luke izdaje dozvola, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku „Monet broker“ a.d. Banja Luka.
12103.06.2015. Rješenje kojim se Afroditi Cepić produžava dozvola za obavljanje poslova brokera kod "Banke Srpske ad Banja Luka.
28916.11.2018. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj: 01-UO-480/18 od 13.11.2018. godine.
33129.10.2019. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka daje saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Pravila Berze.
26617.05.2018. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi ad Banja Luka daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj: 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine.
29321.12.2018. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku "Monet Broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje brokerskih, dilerskih i poslova investicionog savjetovanja.
30415.03.2019. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku "Monet Broker" a.d. Banja Luka daje saglasnost na Pravilnik o tarifama.


  Na vrh