Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(712) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
20323.02.2017. Rješenje kojim se Afroditi (Šerif) Alibabić iz Banje Luke izdaje dozvola, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku „Monet broker“ a.d. Banja Luka.
12103.06.2015. Rješenje kojim se Afroditi Cepić produžava dozvola za obavljanje poslova brokera kod "Banke Srpske ad Banja Luka.
28916.11.2018. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj: 01-UO-480/18 od 13.11.2018. godine.
33129.10.2019. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka daje saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Pravila Berze.
26617.05.2018. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi ad Banja Luka daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj: 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine.
29321.12.2018. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku "Monet Broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje brokerskih, dilerskih i poslova investicionog savjetovanja.
30415.03.2019. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku "Monet Broker" a.d. Banja Luka daje saglasnost na Pravilnik o tarifama.
26617.05.2018. Rješenje kojim se berzanskom posredniku „Monet Broker“ a.d. Banja Luka sa sjedištem Banjoj Luci, Jovana Dučića 23a, nalaže da: 1.1. javno objavi Pravila poslovanja na svojoj internet stranici i 1.2. da sadržaj internet stranice uskladi sa odredbama Uputstva o sadržaju web stranica ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala.
11216.03.2015. Rješenje kojim se berzanskom posredniku Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.
20911.04.2017. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku Eurobroker a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to za posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).


  Na vrh