Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
18210.10.2016. Rješenje kojim se 15. emisija akcija emitenta, PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Bijeljina, u iznosu od 6.000.000 KM, koja je podijeljena na 6.000.000 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM upisuje u Registar emitenata.
2621.08.2020. Rješenje kojim se 4. emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala povlačenjem i poništavanjem sopstvenih akcija upisuje u Registar emitenata;
17305.08.2016. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka daje dozvola za upravljanje ZIF-om "VB FOND" a.d. Banja Luka.
25202.02.2018. Rješenje kojim se George Killas-u izdaje dozvola za za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
1512.06.2020. Rješenje kojim se Mag Georg Thaler daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka.
31303.06.2019. Rješenje kojim se Mag. Rupert Stroblu izdaje dozvola za obavljanje funkacije člana upravnog odbora DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka.
26210.04.2018. Rješenje kojim se Radowanu (Ghazi) El Chabaanu iz Banjaluke priznaje zvanje investicionog menadžera.
31303.06.2019. Rješenje kojim se WVP Versicherungs Vermittlungs Gesellschaft m.b.H. Graz daje dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP Fund Management“ a.d. Banja Luka veće od 20%.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Adisi Zonić, magistru ekonomije iz Tuzle, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Balkan investment fond“ a.d. Banja Luka.
16225.05.2016. Rješenje kojim se Aidi Bogdan izdaje dozovola za vršenje funkcije člana Nadzornog odbora ZIF "VIB FOND" a.d. Banja Luka.


  Na vrh