Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
16409.06.2016. Rješenje kojim se Albi Gavrilović daje dozovola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora broj SK 103/14 od 24.01.2014. godine.
13906.11.2015. Rješenje kojim se Aleksandru (Milorad) Đajiću iz Banja Luke, izdaje se dozvola, registarski broj 05-03-152/15, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku ''UniCredit Bank'' a.d. Banja Luka, Ekspozitura UniCredit broker.
20323.02.2017. Rješenje kojim se Aleksandru (Nebojša) Antonijeviću iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Berzanskom posredniku „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka.
11104.03.2015. Rješenje kojim se Aleksandru (Nebojša) Antonijeviću iz Banjaluke, izdaje se dozvola registarski broj: 04-4-134/15, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Berzanskom posredniku „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
20323.02.2017. Rješenje kojim se Aleksandru (Nedeljko) Vuksanu, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke, izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka.
19415.12.2016. Rješenje kojim se Aleksandru Vuksanu oduzima dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka, radi prestanka radnog odnosa.
30228.02.2019. Rješenje kojim se Aleksandru Vuksanu produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka.
15317.02.2016. Rješenje kojim se Aleksandru Vuksanu produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „ZEPTER INVEST“ a.d. Banja Luka.
16907.07.2016. Rješenje kojim se ALEKSANDRU VUČKOVIĆU iz Banje Luke daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "VB FOND" a.d. Banja Luka.
24001.11.2017. Rješenje kojim se Aleksandru Ljuboji daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale – u preoblikovanju na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj SK-11/17 od 07.07.2017. godine.


  Na vrh