Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(697) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
24722.12.2017. Rješenje kojim se berzanskom posredniku, brokersko-dilerskom društvu „Advantis broker“ a.d. Banja Luka izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to: - posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); - trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); - poslovi posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu – market making); - upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (poslovi upravljanja portfeljom); - organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije) i - pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja).
22212.07.2017. Rješenje kojim se berzanskom posredniku, brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. Banja Luka izdaje se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to: - posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); - trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); - organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije) i - pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja).
32018.07.2019. Rješenje kojim se Biljani Vakičić produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Invest Nova" a.d. Bijeljina.
30415.03.2019. Rješenje kojim se Biljani Trifković daje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora u DUIF "Invest Nova" a.d. Banja Luka.
29518.01.2019. Rješenje kojim se Biljani Trifković produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Invest Nova" a.d. Bijeljina.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Biljani Čepujnoskoj Sekulić iz Bijeljine daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.
22627.07.2017. Rješenje kojim se Bojani (Milorad) Vakičić, diplomiranom ekonomisti iz Bijeljine, izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina.
27606.08.2018. Rješenje kojim se Bojanu (Miroslav) Bundalu, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke izdaje dozvola registarski broj: 04-4-152/18, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutins“ d.o.o. Banja Luka.
22212.07.2017. Rješenje kojim se Borisu (Dane) Majstorović iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni savjetnik u Brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. Banja Luka, registarski broj: 05-05-09/17.
18603.11.2016. Rješenje kojim se Borisu (Dane) Majstoroviću iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „EUROBROKER“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh