Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
16010.05.2016. Rješenje kojim se Biljani Čepujnoskoj Sekulić iz Bijeljine daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.
22627.07.2017. Rješenje kojim se Bojani (Milorad) Vakičić, diplomiranom ekonomisti iz Bijeljine, izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina.
27606.08.2018. Rješenje kojim se Bojanu (Miroslav) Bundalu, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke izdaje dozvola registarski broj: 04-4-152/18, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutins“ d.o.o. Banja Luka.
35116.03.2020. Rješenje kojim se Bojanu Bundalu iz Banjaluke, daje se dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u iznosu koji je veći od 50% osnovnog kapitala društva.
22212.07.2017. Rješenje kojim se Borisu (Dane) Majstorović iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni savjetnik u Brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. Banja Luka, registarski broj: 05-05-09/17.
18603.11.2016. Rješenje kojim se Borisu (Dane) Majstoroviću iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „EUROBROKER“ a.d. Banja Luka.
17305.08.2016. Rješenje kojim se Borisu (Milenko) Tomiću, diplomiranom ekonomisti - menadžeru iz Banjaluke, izdaje se dozvola registarski broj: 04-4-141/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka.
10806.02.2015. Rješenje kojim se Borisu (Radivoj) Kačavendi iz Banjaluke, produžava se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker Nova“.
20002.02.2017. Rješenje kojim se Borisu (Radivoje) Kačavendi iz Banja Luke izdaje dozvola, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku „Nova banka“ a.d. Banja Luka, filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker Nova“.
29518.01.2019. Rješenje kojim se Borisu Kačavendi produžava dozvola za obavljanje poslova brokera u berzanskom posredniku Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker Nova“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh