Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
31520.06.2019. Rješenje kojim se Borisu Majstoroviću produžava dozvola za obavljanje psolova investicionog savjetnika u Berzanskom posredniku "Eurobroker" a.d. Banja Luka.
16907.07.2016. Rješenje kojim se BRANISLAVU JANDRIĆU iz Banje Luke daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "VB FOND" a.d. Banja Luka.
29321.12.2018. Rješenje kojim se Bratoljubu Raduloviću daje saglasnost na imenovanje za direktora Centralnog registra hartija od vrijednosti. a.d. Banja Luka.
11615.04.2015. Rješenje kojim se brokersko-dilerskom društvu "MONET BROKER" a.d. Banja Luka nalaže da odmah i u potpunosti obustavi od primjene Ugovor o trgovinskom zastupanju u poslovanju sa hartijama od vrijednosti koji je zaključilo u Banjoj Luci dana 02.04.2015. godine sa „Talir Kuzmanović Srđan“ s.p. iz Banja Luke.
15317.02.2016. Rješenje kojim se Brokersko-dilerskom društvu „Advantis Broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obaaljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti, i to za: 1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); 2. trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); 3. poslovi posebne berzanske trgovine-istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i za prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu-market making) 4. upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (poslovi upravljanja portfeljom); 5. organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrjednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije).
11320.03.2015. Rješenje kojim se Vedrani (Vidosav) Đukić iz Laktaša izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka.
20510.03.2017. Rješenje kojim se Vedrani (Vidoslav) Đukić iz Laktaša produžava dozola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka.
30415.03.2019. Rješenje kojim se Vedrani Đukić daje dozvola za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku "Raiffeisen CAPITAL" a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Veri Keber izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Vinki Pekiji izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh