Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
26617.05.2018. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi ad Banja Luka daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Banjalučke berze broj: 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine.
29321.12.2018. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku "Monet Broker" a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje brokerskih, dilerskih i poslova investicionog savjetovanja.
30415.03.2019. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku "Monet Broker" a.d. Banja Luka daje saglasnost na Pravilnik o tarifama.
26617.05.2018. Rješenje kojim se berzanskom posredniku „Monet Broker“ a.d. Banja Luka sa sjedištem Banjoj Luci, Jovana Dučića 23a, nalaže da: 1.1. javno objavi Pravila poslovanja na svojoj internet stranici i 1.2. da sadržaj internet stranice uskladi sa odredbama Uputstva o sadržaju web stranica ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala.
11216.03.2015. Rješenje kojim se berzanskom posredniku Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.
20911.04.2017. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku Eurobroker a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to za posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
303.04.2020. Rješenje kojim se berzanskom posredniku Nova banka a.d. Banja Luka - Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Broker Nova" produžava dozvola za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova.
20727.03.2017. Rješenje kojim se Berzanskom posredniku Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker nova“ produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, i to za: 1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi) i 2. trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi).
24722.12.2017. Rješenje kojim se berzanskom posredniku, brokersko-dilerskom društvu „Advantis broker“ a.d. Banja Luka izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to: - posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); - trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); - poslovi posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu – market making); - upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (poslovi upravljanja portfeljom); - organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije) i - pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja).
22212.07.2017. Rješenje kojim se berzanskom posredniku, brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. Banja Luka izdaje se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to: - posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); - trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); - organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije) i - pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja).


  Na vrh