Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
15925.04.2016. Rješenje kojim se Vitomiru Kuzmanoviću izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
25916.03.2018. Rješenje kojim se Vladanu Joviću daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka – u preoblikovanju.
16409.06.2016. Rješenje kojim se Vladanu Joviću daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora broj SK 103/14 od 24.01.2014. godine.
20323.02.2017. Rješenje kojim se Vladimiru Šajatoviću, diplomiranom ekonomisti iz Zemuna, Republika Srbija, izdaje se dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka, na mandatni period od pet godina od dana donošenja ovog Rješenja.
31008.05.2019. Rješenje kojim se Vujadin Radislavu daje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Euroinvestment" a.d. Banja Luka.
18103.10.2016. Rješenje kojim se Gordani (Vidosav) Nikolić iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Gordani Nikolić daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora.
28303.10.2018. Rješenje kojim se Gordani Nikolić iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka.
25202.02.2018. Rješenje kojim se Gordani Stanojčić izdaje dozvola za za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
25809.03.2018. Rješenje kojim se GRADU BANjA LUKA odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica javnom ponudom u iznosu od 6.000.000 KM, podijeljenu na 60.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća 7 godina i kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene Odlukom o drugoj emisiji obveznica javnom ponudom, broj 07-013-77/18 od 21.02.2018. godine.


  Na vrh