Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
25202.02.2018. Rješenje kojim se Gordani Stanojčić izdaje dozvola za za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
25809.03.2018. Rješenje kojim se GRADU BANjA LUKA odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica javnom ponudom u iznosu od 6.000.000 KM, podijeljenu na 60.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća 7 godina i kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene Odlukom o drugoj emisiji obveznica javnom ponudom, broj 07-013-77/18 od 21.02.2018. godine.
21921.06.2017. Rješenje kojim se Gradu Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “Toplana” Banja Luka, Banja Luka.
17809.09.2016. Rješenje kojim se Gregoru Trampužu daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj 36-2/13 od 24.06.2013. godine.
24001.11.2017. Rješenje kojim se Gregoru Trampužu daje dozovla za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale – u preoblikovanju na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj SK-11/17 od 07.07.2017. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se daje dozvola Milanu Marinkoviću za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.
13127.08.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Borisa Majstorovića, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za člana Nadzornog odbora – Odbora za reviziju Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
28623.10.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Borisa Majstorovića, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, za člana upravnog odbora Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
19415.12.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Vedrane (Vidoslav) Đukić, diplomiranog ekonomiste iz Laktaša na mjesto vršioca dužnosti direktora Berzanskog posrednika Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka, na mandatni period od jedne godine u skladu sa Odlukom o imenovanju broj 02-12-970/16 od 02.12.2016. godine.
24511.12.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Vedrane (Vidoslav) Đukić, diplomiranog ekonomiste iz Laktaša na mjesto direktora Berzanskog posrednika Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka, na mandatni period od 4 (četiri) godine u skladu sa Odlukom o imenovanju direktora Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka broj 24-11-9775/17 od 24.11.2017. godine, odluka 722.


  Na vrh