Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(712) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
14013.11.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Fatime (Alije) Spahić, diplomiranog pravnika iz Banjaluke, na mjesto direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka.
23023.08.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila poslovanja banke depozitara investicionih fondova, broj UO-9607/17 usvojenu na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 01.08.2017. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja berzanskog posrednika „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka usvojena Odlukom Skupštine Društva broj 15-04-397/16 od 15.04.2016. godine, Odluka broj 574.
20323.02.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti, broj UO-1722/17 usvojen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 07.02.2017. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarife naknada za usluge društva za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka usvojene Odlukom Skupštine Društva broj 15-04-398/16 od 15.04.2016. godine, Odluka broj 575.
24827.12.2017. Rješenje kojim se daje dozvola da CELEP Družba za investicije d.o.o. Sežana, Rapublika Slovenija, može steći udio u osnovnom kapitalu Društva za upravljanje investicionim fondovima „POLARA INVEST“ a.d. Banja Luka, koji je jednak ili veće od 50% osnovnog kapitala.
29518.01.2019. Rješenje kojim se daje dozvola Danielu Bojiću za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka.
32216.08.2019. Rješenje kojim se daje dozvola Zoranu Vučenoviću za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "WVP Fund management" a.d. Banja Luka
28916.11.2018. Rješenje kojim se daje dozvolam Aleksandru Čoliću za obavljanje poslova direktora DUIF Polara invest a.d. Banja Luka.
13228.09.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND'' a.d. Banja Luka usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 30.06.2015. godine.


  Na vrh