Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
15204.02.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Darka Karaća, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za rukovodioca Službe brokerskih poslova Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka.
28623.10.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Jasne Zrilić, master enonomiste iz Banjaluke, za člana upravnog odbora Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
13228.09.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Milana Božića, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke na mjesto direktora Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
28623.10.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Ognjena Mihajlovića, diplomiranog pravnika iz Banjaluke, za člana upravnog odbora Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
13127.08.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Srđana Praštala, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banja Luka.
14013.11.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Fatime (Alije) Spahić, diplomiranog pravnika iz Banjaluke, na mjesto direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka.
23023.08.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila poslovanja banke depozitara investicionih fondova, broj UO-9607/17 usvojenu na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 01.08.2017. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja berzanskog posrednika „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka usvojena Odlukom Skupštine Društva broj 15-04-397/16 od 15.04.2016. godine, Odluka broj 574.
20323.02.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti, broj UO-1722/17 usvojen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 07.02.2017. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarife naknada za usluge društva za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka usvojene Odlukom Skupštine Društva broj 15-04-398/16 od 15.04.2016. godine, Odluka broj 575.


  Na vrh