Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
20323.02.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti, broj UO-1722/17 usvojen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 07.02.2017. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarife naknada za usluge društva za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka usvojene Odlukom Skupštine Društva broj 15-04-398/16 od 15.04.2016. godine, Odluka broj 575.
24827.12.2017. Rješenje kojim se daje dozvola da CELEP Družba za investicije d.o.o. Sežana, Rapublika Slovenija, može steći udio u osnovnom kapitalu Društva za upravljanje investicionim fondovima „POLARA INVEST“ a.d. Banja Luka, koji je jednak ili veće od 50% osnovnog kapitala.
29518.01.2019. Rješenje kojim se daje dozvola Danielu Bojiću za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka.
28916.11.2018. Rješenje kojim se daje dozvolam Aleksandru Čoliću za obavljanje poslova direktora DUIF Polara invest a.d. Banja Luka.
13228.09.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND'' a.d. Banja Luka usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 30.06.2015. godine.
12617.07.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda ''INVEST NOVA FOND'' a.d. Bijeljina usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 11.05.2015. godine.
12211.06.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda ''UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 11.05.2015. godine.
17518.08.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na izmjene i dopune statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara invest" a.d. Banja Luka.
15403.03.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na izmjene i dopune Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima „Bors invest“ a.d. Banja Luka usvojene Odlukom skupštine društva broj 04-343/15 od 14.12.2015. godine.


  Na vrh