Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
11320.03.2015. Rješenje kojim se Vedrani (Vidosav) Đukić iz Laktaša izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka.
20510.03.2017. Rješenje kojim se Vedrani (Vidoslav) Đukić iz Laktaša produžava dozola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka.
30415.03.2019. Rješenje kojim se Vedrani Đukić daje dozvola za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku "Raiffeisen CAPITAL" a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Veri Keber izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Vinki Pekiji izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Vitomiru Kuzmanoviću izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
25916.03.2018. Rješenje kojim se Vladanu Joviću daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka – u preoblikovanju.
16409.06.2016. Rješenje kojim se Vladanu Joviću daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora broj SK 103/14 od 24.01.2014. godine.
20323.02.2017. Rješenje kojim se Vladimiru Šajatoviću, diplomiranom ekonomisti iz Zemuna, Republika Srbija, izdaje se dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka, na mandatni period od pet godina od dana donošenja ovog Rješenja.
31008.05.2019. Rješenje kojim se Vujadin Radislavu daje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Euroinvestment" a.d. Banja Luka.


  Na vrh