Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
24827.12.2017. Rješenje kojim se daje dozvola da CELEP Družba za investicije d.o.o. Sežana, Rapublika Slovenija, može steći udio u osnovnom kapitalu Društva za upravljanje investicionim fondovima „POLARA INVEST“ a.d. Banja Luka, koji je jednak ili veće od 50% osnovnog kapitala.
29518.01.2019. Rješenje kojim se daje dozvola Danielu Bojiću za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku Monet broker a.d. Banja Luka.
32216.08.2019. Rješenje kojim se daje dozvola Zoranu Vučenoviću za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "WVP Fund management" a.d. Banja Luka
28916.11.2018. Rješenje kojim se daje dozvolam Aleksandru Čoliću za obavljanje poslova direktora DUIF Polara invest a.d. Banja Luka.
13228.09.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND'' a.d. Banja Luka usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 30.06.2015. godine.
12617.07.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda ''INVEST NOVA FOND'' a.d. Bijeljina usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 11.05.2015. godine.
12211.06.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda ''UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 11.05.2015. godine.
33704.12.2019. Rješenje kojim se daje saglasnost za imenovanje Branka Kecmana za direktora berzanskog posrednika Advantis broker a.d. Banja Luka.
32803.10.2019. Rješenje kojim se daje saglasnost kastodi banci UNICREDITBANK d.d. Mostar na imenovanje Amre Telačević za vršioca dužnosti voditelja odjela poslova skrbnika i depozitara.
17518.08.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na izmjene i dopune statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara invest" a.d. Banja Luka.


  Na vrh