Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
1305.06.2020. Rješenje kojim se Goranu Klincovu izdaje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka.
18103.10.2016. Rješenje kojim se Gordani (Vidosav) Nikolić iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Gordani Nikolić daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora.
28303.10.2018. Rješenje kojim se Gordani Nikolić iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka.
25202.02.2018. Rješenje kojim se Gordani Stanojčić izdaje dozvola za za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
25809.03.2018. Rješenje kojim se GRADU BANjA LUKA odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica javnom ponudom u iznosu od 6.000.000 KM, podijeljenu na 60.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća 7 godina i kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene Odlukom o drugoj emisiji obveznica javnom ponudom, broj 07-013-77/18 od 21.02.2018. godine.
21921.06.2017. Rješenje kojim se Gradu Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “Toplana” Banja Luka, Banja Luka.
17809.09.2016. Rješenje kojim se Gregoru Trampužu daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj 36-2/13 od 24.06.2013. godine.
24001.11.2017. Rješenje kojim se Gregoru Trampužu daje dozovla za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale – u preoblikovanju na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj SK-11/17 od 07.07.2017. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se daje dozvola Milanu Marinkoviću za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh