Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopis(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(868) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
3604.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Management solutions" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OMIF "Balkan Investment Fond" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
2117.07.2020. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja registra udjela OMIF "VB FOND" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Polara Adriatic Fond" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Jahorina koin" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OMIF"Privrednik invest" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
6310.06.2021. Rješenje kojim se emitentu "ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka dozvoljava jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica javnom ponudom
4701.02.2021. Rješenje kojim se emitentu ENERGOINVEST-AUTOMATIKA a.d. Istočno Sarajevo odobrava prospekt za uvrštenje akcija prve emisije na službeno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
5723.04.2021. Rješenje kojim se emitentu Opština Srbac odobrava jedinstveni prospekt za četvrtu emisiju obveznica javnom ponudom
4701.02.2021. Rješenje kojim se emitentu OSIGURANjE AURA a.d. Banja Lika odobrava jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica javnom ponudom
6310.06.2021. Rješenje kojim se Željku Šupiću daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina;


  Na vrh