Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
21819.06.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Dalibora Puhala, diplomiranog pravnika iz Banjaluke, za člana Nadzornog odbora – Odbora za reviziju Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
12617.07.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Danijele Puzić, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka.
22106.07.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Danke Damjanović, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za rukovodioca Odjeljenja depozitarnih poslova Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na mandatni period godinu dana.
22810.08.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Dejana Guzijana, diplomiranog pravnika iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
22810.08.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Dragana Džinića, diplomiranog pravnika iz Banjaluke, na mjesto člana Nadzornog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
12324.06.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Dragane Topić, diplomiranog ekonomiste iz Nove Topole, na mjesto generalnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Aktiva invest“ a.d. Banja Luka.
29623.01.2019. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Duška Prešića za člana Nadzornog odbora-Odbora za reviziju Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
22810.08.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Zorana Babića, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
28808.11.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Jasne Zrilić, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za direktora berzanskog posrednika Nova banka a.d Banja Luka - Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker Nova“.
22810.08.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Jovana Tegeltije, diplomiranog inženjera elektrotehnike iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.


  Na vrh