Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
32018.07.2019. Rješenje kojim se daje saglasnost na Odluku o šestim izmjenama i dopunama Statuta Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
18425.10.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila depozitara investicionih fondova, broj UO-15177/16 usvojena na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 22.09.2016. godine.
11320.03.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila za poslovanje berzanskog posrednika Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka – Služba Brokerskih poslova.
21417.05.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja banke depozitara investicionih fondova, usvojen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 27.04.2017. godine.
22212.07.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja Brokersko-dilerskog društva ''EUROBROKER'' a.d. Banja Luka usvojena Odlukom skupštine broj odluke: 67, broj protokola: 225A-01/17 od 08.05.2017. godine.
16516.06.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja kastodi poslova nad hartijama od vrijednosti Raiffeisen BANK d.d. BiH V1.0, usvojena Odlukom Uprave banke broj: 1-9-20594-10/2016 od 26.04.2016. godine.
15628.03.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravila poslovanja Odjeljenja za kastodi poslove „Nove banke“ a.d. Banja Luka.
21602.06.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik berzanskog posrednika ''Addiko Bank'' a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, usvojena dana 03.05.2017. godine na sjednici Uprave ''Addiko Bank'' a.d. Banja Luka.
23421.09.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik za poslove banke depozitar Nove banke a.d. Banja Luka, broj UP 0015-58 01 od 10.08.2017. godine.
21417.05.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Pravilnik o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, usvojen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 27.04.2017. godine.


  Na vrh