Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
18914.11.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na statut Brokersko-dilerskog društva Advantis broker a.d. Banja Luka, usvojen odlukom Skupštine akcionara broj 9-12/16 od 20.09.2016. godine.
19415.12.2016. Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarifnik usluga ''Advantis broker'' a.d. Banja Luka usvojen Odlukom direktora broj 85/2016 od 16.11.2016. godine.
20002.02.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarifu naknada za usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima u Republici Srpskoj Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina V1.0, usvojena Odlukom Uprave banke broj: 1-9-58823-9/2016 od 27.12.2016. godine.
16907.07.2016. Rješenje kojim se Daliborki Kerezović iz Banje Luke daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "AKTIVA INVEST FOND" a.d. Banja Luka.
16907.07.2016. Rješenje kojim se DALIBORU PUHALO iz Banje Luke daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "AKTIVA INVEST FOND" a.d. Banja Luka.
11025.02.2015. Rješenje kojim se Danijeli Puzić iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-102/09, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
25202.02.2018. Rješenje kojim se Danijeli Puzić izdaje dozvola za za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
18425.10.2016. Rješenje kojim se Danijeli Puzić, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke, izdaje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, na mandatni period od pet godina od dana donošenja ovog rješenja.
25202.02.2018. Rješenje kojim se Danki Damjanović iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
34630.01.2020. Rješenje kojim se Danki Damjanović produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.


  Na vrh