Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
14227.11.2015. Rješenje kojim se Dragani (Dragan) Barac iz Banja Luke, izdaje dozvola, registarski broj 05-03-153/15, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Monet broker“ a.d. Banja Luka.
11104.03.2015. Rješenje kojim se Dragani (Milorad) Topić iz Nove Topole, registarski broj: 04-4-63/07,produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „AKTIVA INVEST“ a.d. Banja Luka.
20403.03.2017. Rješenje kojim se Dragani (Milorad) Topić, diplomiranoj ekonomistici iz Gradiške, izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka.
17305.08.2016. Rješenje kojim se Dragani (Stanko) Pašić, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke, izdaje se dozvola registarski broj: 04-4-140/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka.
30719.04.2019. Rješenje kojim se Dragani Barac iz Banjaluke, oduzima dozvola registarski broj: 05-03-161/17 od 24.11.2017. godine, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker, u Brokersko-dilerskom društvu „Monet broker“ a.d. Banja Luka, zbog prestanka radnog odnosa.
25916.03.2018. Rješenje kojim se Dragani Pašić daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka – u preoblikovanju.
32618.09.2019. Rješenje kojim se Dragani Topić oduzima dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka zbog prestanka radnog odnosa u Društvu.
30228.02.2019. Rješenje kojim se Dragani Topić produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka.
16302.06.2016. Rješenje kojim se Dragani Topić, diplomiranom ekonomisti iz Nove Topole, izdaje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „MIKROFIN INVEST“ d.o.o. Banja Luka, na mandatni period od pet godina od dana donošenja ovog rješenja.
28303.10.2018. Rješenje kojim se Draganu (Jovan) Praštalu iz Banja Luke, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “MIKROELEKTRONIKA” Banja Luka, Blagoja Parovića bb, Banja Luka.


  Na vrh