Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
18023.09.2016. Rješenje kojim se Draganu (Teodor) Kajkutu, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke, izdaje dozvola registarski broj: 04-4-143/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka.
13406.10.2015. Rješenje kojim se Draganu (Uroš) Čorokalu iz Prijedora, kao ponudiocu odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “PRIJEDORPUTEVI“ Prijedor.
11025.02.2015. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-104/09, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Zepter Invest“ a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Draganu Kajkutu izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka.
16907.07.2016. Rješenje kojim se DRAGOMIRU PRATLjAČIĆU iz Prnjavora daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "VB FOND" a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Dragoslavu Pajiću izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka.
18914.11.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima " Euroinvestment" a.d. Banja Luka daje dozvola da za račun Zatvorenog investicionog fonda „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
24424.11.2017. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima " INVEST NOVA" a.d. Bijeljina daje dozvola da za račun Otvorenog investicionog fonda „INVEST NOVA“ zaključi Aneks ugovora o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
18103.10.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Management solutions" d.o.o. Banja Luka daje dozvola da za račun Zatvorenog investicionog fonda „BALKAN INVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
18103.10.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Management solutions" d.o.o. Banja Luka daje dozvola da za račun Zatvorenog investicionog fonda „BLB-PROFIT“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.


  Na vrh