Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(697) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
18103.10.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka daje dozvola da za račun Zatvorenog investicionog fonda „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
18103.10.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka daje dozvola da za račun Otvorenog investicionog fonda „Kristal kapital“ zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
18914.11.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Polara invest" a.d. Banja Luka daje dozvola da za račun Zatvorenog investicionog fonda „Privrednik invest“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
18103.10.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Polara invest" a.d. Banja Luka daje dozvola da za račun Zatvorenog investicionog fonda „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
15628.03.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Polara invest" a.d. Banjaluka daje dozvola da za račun Zatvorenog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
13330.09.2015. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Privrednik"ad Banja Luka zabranjuje raspolaganje imovinom Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Privrednik invest" ad Banja Luka.
18810.11.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Euroinvestment“ a.d. Banja Luka daje se odobrenje na: 1. Plan usklađivanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka, broj: I GS-X-08-01/2016 od 19.07.2016. godine; 2. Plan preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka, broj: I GS-X-07-01/2016 od 19.07.2016. godine; 3. Statut Zatvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka, broj: I VS-05-S-01/2016 od 20.05.2016. godine - prečišćenog teksta i 4. Prospekt Zatvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Euroinvestment fond“ a.d. Banja Luka, inoviran pod brojem: UOD -15-04-IP/2016 od 05.10.2016. godine.
24827.12.2017. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova“ a.d. Bijeljina, daje saglasnost na Odluke upravnog odbora, broj: XXVII-2/2017 i broj: XXVII-3/2017, od dana 18.12.2017. godine, kojima se vrše korekcije u prospektu i statutu Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“.
19018.11.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Polara invest“ a.d. Banja Luka daje odobrenje na: 1. Plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale, usvojen odlukom Skupštine akcionara Fonda broj: SK 12/16 od 04.07.2016. godine i korigovan odlukom Upravnog odbora broj UO 255/16 od 18.08.2016. godine; 2. Plan preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale, usvojen odlukom Skupštine akcionara Fonda broj: SK 13/16 od 04.07.2016. godine i korigovan odlukom Upravnog odbora broj UO 254/16 od 18.08.2016. godine; 3. Statut Zatvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale, broj: SK 11/16 od 04.07.2016. godine - prečišćeni tekst i korigovan odlukom Upravnog odbora broj UO 256/16 od 29.09.2016. godine; 4. Prospekt Zatvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale, inoviran dana 04.07.2016. godine i korigovan odlukom Upravnog odbora broj: UO 257/16 od 29.09.2016. godine.
19018.11.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima “Polara invest“ a.d. Banja Luka daje se odobrenje na: 1. Plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka, usvojen odlukom Skupštine akcionara Fonda broj: SK 136/16 od 04.07.2016. godine i korigovan odlukom Upravnog odbora broj UO 253/16 od 18.08.2016. godine; 2. Plan preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka, usvojen odlukom Skupštine akcionara Fonda broj: SK 137/16 od 04.07.2016. godine i korigovan odlukom Upravnog odbora broj UO 252/16 od 18.08.2016. godine; 3. Statut Zatvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka, broj: SK 133/16 od 04.07.2016. godine - prečišćeni tekst i korigovan odlukom Upravnog odbora broj UO 258/16 od 29.09.2016. godine; 4. Prospekt Zatvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka, inoviran dana 04.07.2016. godine i korigovan odlukom Upravnog odbora broj: UO 259/16 od 29.09.2016. godine.


  Na vrh