Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
24722.12.2017. R J E Š E Nj E Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: - 01-UP-051-717/17 od 05.03.2007. godine; - 01-UP-56-61-1/16 od 17.02.2016. godine; - 01-UP-051-145/09 od16.01. 2009. godine, prestaju da važe.
19124.11.2016. Razmatranje prijedloga rješenja kojim se kastodi banci "Nova Banka" a.d. Banja Luka nalaže da dopuni interni akt u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
2406.08.2020. Reješenje kojim se emitentu OPŠTINA FOČA odobrava jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica javnom ponudom.
29623.01.2019. Rješenja kojim se daje saglasnost na imenovanje Borisa Gašpara za člana Nadzornog odbora-Odbora za reviziju Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
3604.11.2020. Rješenja kojim se daje saglasnost na imenovanje Milana Božića za direktora Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
1902.07.2020. Rješenja kojim se DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka daje saglasnost na izmjene prospekta i statuta OIF Future fund
27821.08.2018. Rješenje 1. PRODUŽAVA SE DOZVOLA Dejanu Jorgiću iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-142/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka. 2. Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 31.08.2018. godine do dana 31.08.2020. godine.
23421.09.2017. Rješenje kjim se daje saglasnost privrednom društvu „GREEN BLUE“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, da stekne udio u osnovnom kapitalu Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji je jednak ili veći od 10% a manji od 50% osnovnog kapitala.
24511.12.2017. Rješenje koim se usvaja obavještenje emitenta, „ŠIPAD“ a.d. Doboj, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, brojem: 01-775/2017 od 29.11.2017. godine.
12018.05.2015. Rješenje koji se daje saglasnost na imenovanje Gordane (Đurađ) Vučković, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Zepter Invest“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh