Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
14227.11.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Branka Kecmana, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za direktora Berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
14013.11.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Vojka Kokoraveca, magistra poslovne politike i organizacije iz Ljubljane, Republika Slovenija, na mjesto člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka.
20323.02.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj UO-2187/17 usvojen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 16.02.2017. godine.
31411.06.2019. Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarifnik usluga Brokersko-dilerskog društva ''Advantis Broker“ a.d. Banja Luka usvojen odlukom broj 134/19 od 10.05.2019. godine.
24208.11.2017. Rješenje kojim se emitentu „ATOS OSIGURANjE“ a.d. Bijeljina odobrava jedinstveni prospekt za dvanaestu emisiju akcija ponudom upućenoj investitorima koji će za upisane akcije uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu i uvrštenje akcija na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 1.200.000 KM, podijeljenu na 12.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.
24208.11.2017. Rješenje kojim se emitentu, „ATOS OSIGURANjE“ a.d. Bijeljina, odobrava prospekt za uvrštenje 25.000 običnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM na slobodno tržište Banjalučke berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, emitovanih desetom emisijom akcija ponudom upućenoj investitoru koji je za upisane akcije uplatio najmanje 100.000,00 KM.
13613.10.2015. Rješenje kojim se emitentu, „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP“ a.d. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 1 obične akcija, nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovane dvanaestom emisijom akcija upućene kvalifikovanom investitoru.
11025.02.2015. Rješenje kojim se emitentu, „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP“ a.d. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 21.143 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovanih desetom emisijom akcija upućene kvalifikovanom investitoru.
29426.12.2018. Rješenje kojim se emitentu, „KAMENOLOMI“ a.d. Zvornik, odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju akcija upućenoj investitorima koji će za upisane akcija uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta i uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 400.000 KM, podijeljenu na 400.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.
13127.08.2015. Rješenje kojim se emitentu, „KRAJINA OSIGURANjE“ a.d. Banja Luka, odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju akcija javnom ponudom i uvrštenje akcija na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenu na 7.000.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.


  Na vrh