Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
15517.03.2016. Rješenje kojim se po obavještenju emitenta AUTOPREVOZ a.d. Gradiška upisuje druga emisija akcija u Registar emitenata po osnovu smanjenja osnovnog kapitala sa 2.198.122 KM na 1.570.162 KM.
12324.06.2015. Rješenje kojim se potvrđuje da je emitent, „NOVI VELEPROMET“ a.d. Zvornik, Svetog Save br. 3/3, dostavio Komisiji za hartije od vrijednosti obavještenje o drugoj emisiji akcija po osnovu statusne promjene – podjele uz osnivanje, broj: 78/15 od 01.06.2015. godine na tri nova akcionaraska društva: - "EKONOMIK“ a.d. Zvornik, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 2.909.348 KM ili 41,574432% podijeljen na 2.909.348 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM, - „PROMET“ a.d. Zvornik, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 3.388.918 KM ili 48,427463 %, podijeljen na 3.388.918 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM i - „AS“ a.d. Zvornik, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 699.660 KM ili 9,998105 %, podijeljen na 699.660 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM.
19230.11.2016. Rješenje kojim se potvrđuje da je DUIF "Euroinvestment" a.d. Banja Luka uskladilo svoje poslovanje sa izmjenama Zakona o investicionim fondovima i podzakonskim aktima.
16302.06.2016. Rješenje kojim se Prvom penzionerskom mikrokreditnom društvu doo Banja Luka odobrava jedinstveni prospekt za četvrtu emisiju obveznica i uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze, u iznosu od 1.000.000 KM.
25916.03.2018. Rješenje kojim se Predragu Manojloviću daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka – u preoblikovanju.
15707.04.2016. Rješenje kojim se produžava dozvola za obavljanje kastodi poslova banci ''UNICREDIT BANK'' d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Kardinala Stepinca bb, Mostar, izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-051-1225/10 od 29.04.2010. godine, i produžena do 29.04.2016. godine.
19626.12.2016. Rješenje kojim se produžava dozvola Biljani (Vasilije) Trifković iz Bijeljine, registarski broj: 04-4-101/09, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina.
15628.03.2016. Rješenje kojim se produžava dozvola za obavljanje kastodi poslova izdata „Novoj banci“ a.d. Banja Luka, Odjeljenje kastodi poslova.
15814.04.2016. Rješenje kojim se produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ''UNICREDIT BANK“ a.d. Banja Luka – Unicredit broker, i to za: - posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); - trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi).
14813.01.2016. Rješenje kojim se produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti berzanskom posredniku ''Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka, izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-160/13 od 29.01.2013. godine i to za posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).


  Na vrh