Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(782) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
19415.12.2016. Rješenje kojim se Nataši Majstorović oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera u "Raiffeisen CAPITAL" a.d. Banja Luka, radi prestanka radnog odnosa.
21602.06.2017. Rješenje kojim se Nataši Pekez produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest" a.d. Banja Luka.
10806.02.2015. Rješenje kojim se Nebojši Antonijeviću daje saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu Brokersko – dilerskog društva „Advantis broker“ a.d. Banja Luka u iznosu preko 50% osnovnog kapitala.
12617.07.2015. Rješenje kojim se Nebojši Blagojeviću iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u „Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka.
22106.07.2017. Rješenje kojim se Nebojši Blagojeviću iz Banjaluke produžava dozovla za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Raifeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka.
28225.09.2018. Rješenje kojim se Nebojši Blagojeviću oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku "Raiffeisen CAPITAL" a.d. Banja Luka, radi prestanka radnog odnosa.
20002.02.2017. Rješenje kojim se Nevenki Lero iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
10806.02.2015. Rješenje kojim se Nevenki Lero iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
30014.02.2019. Rješenje kojim se Nevenki Lero Kovačević produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
29321.12.2018. Rješenje kojim se Nemanji Saviću daje dozvola za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku "Raiffeisen CAPITAL" a.d. Banja Luka.


  Na vrh