Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
14013.11.2015. Rješenje kojim se emitentu, „MF BANKA“ a.d. Banja Luka, Vase Pelagića 22, odobrava prospekt za uvrštenje pete emisije akcija upućene kvalifikovanom investitoru u iznosu od 4.000.000 KM, podijeljene na 40.000 običnih akcija nominalne vrijednosti 100 KM na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
12911.08.2015. Rješenje kojim se emitentu, „MF BANKA“ a.d. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 20.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovanih četvrtom emisijom akcija upućene kvalifikovanom investitoru.
12507.07.2015. Rješenje kojim se emitentu, „PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ d.o.o. Banja Luka, odobrava jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica javnom ponudom i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 1.000.000 KM, podijeljenu na 10.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM.
24511.12.2017. Rješenje kojim se emitentu, „TOPLANA“ a.d. Banja Luka, odobrava jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 8.500.000 KM, podijeljenu na 85.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM.
29426.12.2018. Rješenje kojim se emitentu, „HPK“ HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Kozarska Dubica, Draksenić, odobrava izmjena jedinstvenog prospekta za prvu emisiju obveznica upućenoj kvalifikovanim investitorima i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 1.000.000 KM, podijeljenu na 10.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.
29107.12.2018. Rješenje kojim se emitentu, Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, odobrava izmjena prospekt za osamnaestu emisiju akcija javnom ponudom u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenu na 7.000.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM, u dijelu koji se odnosi na rok za upis i uplatu akcija tako da umjesto 23 dana, ponuda traje 37 dana.
13906.11.2015. Rješenje kojim se emitentu, NOVA BANKA a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37A, odobrava prospekt za uvrštenje šeste emisije obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 37.600.000 KM, podijeljenu na 376.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća deset godina i kamatnom stopom od 8% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene odlukom o 24. emisiji hartija od vrijednosti/6 emisiji obveznica javnom ponudom.
11829.04.2015. Rješenje kojim se emitentu, HOLDING „DRINATRANS“ ZVORNIK AD „TESLIĆ PREVOZ“ TESLIĆ, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 457.438 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1 KM, emitovanih drugom emisijom.
20510.03.2017. Rješenje kojim se Iliji (Dane) Šerbedžiji iz Laktaša, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “USLUGATRANS” Laktaši, Karađorđeva 37, Laktaši.
12730.07.2015. Rješenje kojim se Mihailu (Simo) Ostojiću iz Zvornika, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “GUBER” Bratunac.


  Na vrh