Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(782) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
20510.03.2017. Rješenje kojim se Selmi Škrbić iz Banjaluke produžava dozvolaza obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
25309.02.2018. Rješenje kojim se Selmi Škrbić oduzima dozvola za obavljanje poslova investiconog menadžera u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka zbog prestanka radnog odnosa.
32911.10.2019. Rješenje kojim se Sergiju Furlanu daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF Polara invest a.d. Banja Luka.
19924.01.2017. Rješenje kojim se Siniši (Mirko) Risojeviću iz Banjaluke izdaje se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni savjetnik u Brokersko-dilerskom društvu "MONET BROKER" a.d. Banja Luka, registarski broj: 05-05-08/17.
29518.01.2019. Rješenje kojim se Siniši Risojević produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog savjetnika u berzanskom posredniku „Monet Broker“ a.d. Banja Luka.
16516.06.2016. Rješenje kojim se Slađani (Slavka) Milovanović iz Bijeljine produžava se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, registarski broj: 04-4-54/06, u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Slađani Milovanović izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Slobodanki Ćurković izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Slobodanu Pavloviću odobrava objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "Pavlović International Bank"ad Slobomir, Bijeljina.
21602.06.2017. Rješenje kojim se Slobodanu Podraščaninu oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera u brokersko-dilerskom društvu "Advantis broker" a.d. Banja Luka, radi rasporeda na drugo radno mjesto.


  Na vrh