Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
19729.12.2016. Rješenje kojim se Tripku (Borislav) Krgoviću, diplomiranom ekonomisti iz Podgorice, Republika Crna Gora, izdaje dozvola za obavljanje funkcije kooptiranog člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka.
30719.04.2019. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 18. emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala emitenta Pavlović Internacional Bank ad Bijeljina.
17122.07.2016. Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje 14. emisija akcija emitenta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d. Banja Luka, sticanjem od strane kvalifikovanog investitora, VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Wienna, Austrija.
26831.05.2018. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 16. emisija akcija emitenta "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP" AD Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala.
27419.07.2018. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 22. emisija akcija emitenta NOVA BANKA a.d. Banja Luka po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 8.363.362 KM podijeljena na 8.363.362 obične akcije nominalne vrijednosti 1 KM.
19626.12.2016. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje deveta emisija akcija emitenta "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina po osnovu smanjenja osnovnog kapitala i deseta emisija akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala ponudom koja je upućena investitorima koji su za upisane akcije uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru.
12617.07.2015. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje devetnaesta emisija akcija emitenta NOVA BANKA a.d. Banja Luka u po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 9.769.342 KM.
12911.08.2015. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje druga emisija akcija emitenta "UNIS-USHA" ad Višegrad po osnovu smanjenja osnovnog kapitala.
25809.03.2018. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje četvrta emisija akcija emitenta Olimpijski centar "Jahorina" a.d. Pale po osnovu konverzije obveznica u akcije u ukupnom iznosu od 23.303.643 KM.
13127.08.2015. Rješenje kojim se u Registar emitenta upisuje treća emisija akcija emitenta "Prijedorputevi" ad Prijedor.


  Na vrh