Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(8) Pravilnici(12) Rješenja(733) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
21713.06.2017. Rješenje kojim se upisuje druga emisija akcija emitenta KOMUNALNO PREDUZEĆE PARK a.d. Mrkonjić Grad, po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 312.157 KM.
33519.11.2019. Rješenje kojim se upisuje druga emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala povlačenjem 732.303 sopstvenih akcija nominalne vrijednosti 1 KM tako da će osnovni kapital emitenta"LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE" ad Banja Luka iznositi 2.275.983 KM.
13127.08.2015. Rješenje kojim se upisuje druga emisija akcija smanjenjem osnovnog kapitala kod emitenta „OZREN BOROVNO“ a.d. Foča u Registar emitenata sa 1.130.994 KM za 426.091 KM na 704.903 KM.
11723.04.2015. Rješenje kojim se upisuje peta emisija akcija emitenta “MF BANKA” a.d. Banja Luka, u iznosu od 4.000.000 KM, podijeljena na 40.000 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
13017.08.2015. Rješenje kojim se upisuje promjena podataka o osnonom kapitalu emitanta "Željeznice Republike Sprpske" a.d. Doboj u Registru emitenata kod Komisije.
29907.02.2019. Rješenje kojim se upisuje treća emisija akcija emitenta ČAJAVEC MEGA a.d. Banja Luka po osnovu konverzije 2.500.000 prioritetnih participativnih u obične akcije u Registar emitenata, tako da osnovni kapital iznosi 12.443.425 KM.
14411.12.2015. Rješenje kojim se upisuje u Registar emitenata jedanaesta emisija akcija emitenta “DUNAV OSIGURANjE” a.d. Banja Luka u iznosu od 3.314.900 KM podijeljena na 33.149 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
17201.08.2016. Rješenje kojim se upisuje u Registar emitenata druga emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala kod emitenta „FATES“ a.d. Sokolac sa 2.814.300 KM za 1.117.982 KM na 1.696.318 KM.
17411.08.2016. Rješenje kojim se upisuje četvrta emisija akcija emitanta „PRIJEDORČANKA“ a.d. Prijedor u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije.
14411.12.2015. Rješenje kojim se upisuje šesta emisija akcija emitenta “MF BANKA” a.d. Banja Luka u iznosu od 8.841.000 KM, podijeljena na 880.410 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.


  Na vrh