Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
16302.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Preduzeće za unutrašnju i međunarodnu špediciju i unutrašnju i spoljnu trgovinu „PROGRES AD“ d.o.o. Zvornik, zajedno sa povezanim licem Stevanom Radićem iz Zvornika ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina veće od 33% osnovnog kapitala jer ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.
16516.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Sergij Furlan iz Sežane, Republika Slovenija, ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" ad Banja Luka veće od 50% osnovnog kapitala.
14813.01.2016. Rješenje kojim se utvrđuje postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK" a.d. Slobomir, Bijeljina.
18425.10.2016. Rješenje kojim se utvrđuje postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka.
15027.01.2016. Rješenje kojim se utvrđuje se da je petnaesta emisija prioritetnih nekumulativnih akcija emitenta PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina, upućenoj investitorima koji će za uplaćene akcije uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru, n e u s p j e š n a.
16516.06.2016. Rješenje kojim se Fatimi Spahić iz Banjaluke oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, registarski broj: 04-4-12-1/04 sa rokom važenja do 11.08.2016. godine, u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka, zbog prestanka radnog odnosa u Društvu.
27013.06.2018. Rješenje kojim se Feđi Krivošiću, diplomiranom ekonomisti iz Sarajeva, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „POLARA INVEST“ a.d. Banja Luka, na mandatni period od dana donošenja ovog rješenja do isteka mandata sadašnjeg saziva upravnog odbora
10806.02.2015. Rješenje kojim se Cvijeti Tomić iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „BLB Menadžment invest“ a.d. Banja Luka.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Cvijeti Cacanović iz Bijeljine daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.
15925.04.2016. Rješenje kojim se CVJETINU SOFTIĆU daje dozovola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina na mandatni period iz Odluke o izboru predsjednika i članova nadzornog odbora ZIF-a „Unioinvest Fond“ a.d. Bijeljina.


  Na vrh