Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(788) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
16516.06.2016. Rješenje kojim se Slađani (Slavka) Milovanović iz Bijeljine produžava se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, registarski broj: 04-4-54/06, u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Slađani Milovanović izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
15925.04.2016. Rješenje kojim se Slobodanki Ćurković izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „PRIVREDNIK INVEST“ a.d. Banja Luka.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Slobodanu Pavloviću odobrava objavljivanje javne ponude za preuzimanje emitenta "Pavlović International Bank"ad Slobomir, Bijeljina.
21602.06.2017. Rješenje kojim se Slobodanu Podraščaninu oduzima dozvola za obavljanje poslova brokera u brokersko-dilerskom društvu "Advantis broker" a.d. Banja Luka, radi rasporeda na drugo radno mjesto.
15925.04.2016. Rješenje kojim se SNEŽANI LAZIĆ daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina na mandatni period iz Odluke o izboru predsjednika i članova nadzornog odbora ZIF-a „Unioinvest Fond“ a.d. Bijeljina.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Snežani Stjepanović-Klincov, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BLB profit“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj 13/15 od 05.10.2015. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Sonji (Pero) Topalović daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.
20323.02.2017. Rješenje kojim se Srđanu Stanojeviću, diplomiranom inženjeru menadžmenta - master iz Bijeljine izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina, do isteka mandata članovima upravnog odbora izabranih na sjednici skupštine akcionara, broj: SK-I-09/2013 od dana 23.04.2013. godine.
21602.06.2017. Rješenje kojim se SRĐANU STANOJEVIĆU, diplomiranom inženjeru menadžmenta - master iz Bijeljine, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina, na mandatni period od četiri godine.


  Na vrh