Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
22520.07.2017. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti kada je emitent jedinica lokalne samouprave i kada se kao sredstvo obezbjeđenja koristi mjenica.
25522.02.2018. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice.
31122.05.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost na Statut;
30527.03.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj UO-2995/19 od 26.02.2016. godine.
28013.09.2018. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta pri emisijama dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice drugog privrednog društva.
30527.03.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti, broj UO-2996/19 od 26.02.2016. godine.
24208.11.2017. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje se saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti emitenta korišćenjem jemstva jedinica lokalne samouprave u emisiji obveznica privrednih društava koja obavljaju komunalnu djelatnost.
16225.05.2016. Rješenje kojim se Šemsudinu Mulaomeroviću izdaje dozvola za za vršenje funkcije člana Nadzornog odbora ZIF "VIB FOND" a.d. Banja Luka.
13127.08.2015. Rješenje kojim se daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda 'PRIVREDNIK INVEST'' a.d. Banja Luka usvojene na Skupštini akcionara Fonda održanoj 25.06.2015. godine.
11025.02.2015. Rješenje kojim se Dušanki Dević iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-27/03, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh