Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(788) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
22212.07.2017. Rješenje kojim se Tanji (Radinko) Đukić iz Banja Luke, izdaje dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Brokersko-dilerskom društvu „Eurobroker“ a.d. Banja Luka.
31520.06.2019. Rješenje kojim se Tanji Đukić produžava dozvola za obavljanje psolova brokera u Berzanskom posredniku "Eurobroker" a.d. Banja Luka.
20323.02.2017. Rješenje kojim se Tatjani (Boško) Tomanić iz Banjaluke produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
30014.02.2019. Rješenje kojim se Tatjani Tomanić produžava dozvola za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku "Advantis Broker" a.d. Banja Luka.
15027.01.2016. Rješenje kojim se Tvornici obuće „BEMA“ d.o.o. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “FABRIKA OBUĆE FOMG“ Mrkonjić Grad.
32018.07.2019. Rješenje kojim se trinaesta emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala emitenta "DUNAV OSIGURANjE" a.d. Banja Luka upisuje u Registar emitenata kod Komisije.
19729.12.2016. Rješenje kojim se Tripku (Borislav) Krgoviću, diplomiranom ekonomisti iz Podgorice, Republika Crna Gora, izdaje dozvola za obavljanje funkcije kooptiranog člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka.
1512.06.2020. Rješenje kojim se Tripku Krgoviću daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka.
30719.04.2019. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 18. emisija akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala emitenta Pavlović Internacional Bank ad Bijeljina.
17122.07.2016. Rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje 14. emisija akcija emitenta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d. Banja Luka, sticanjem od strane kvalifikovanog investitora, VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Wienna, Austrija.


  Na vrh