Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(697) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
16010.05.2016. Rješenje kojim se Cvijeti Cacanović iz Bijeljine daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.
15925.04.2016. Rješenje kojim se CVJETINU SOFTIĆU daje dozovola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina na mandatni period iz Odluke o izboru predsjednika i članova nadzornog odbora ZIF-a „Unioinvest Fond“ a.d. Bijeljina.
22520.07.2017. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti kada je emitent jedinica lokalne samouprave i kada se kao sredstvo obezbjeđenja koristi mjenica.
25522.02.2018. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice.
32505.09.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza pravnog lica koje nije privredno društvo kao emitenta po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti.
31122.05.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost na Statut;
30527.03.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj UO-2995/19 od 26.02.2016. godine.
28013.09.2018. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta pri emisijama dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice drugog privrednog društva.
30527.03.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti, broj UO-2996/19 od 26.02.2016. godine.
24208.11.2017. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje se saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti emitenta korišćenjem jemstva jedinica lokalne samouprave u emisiji obveznica privrednih društava koja obavljaju komunalnu djelatnost.


  Na vrh