Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(672) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(1)
 Datum održavanjaOdluka
15707.04.2016. Rješenje kojim se Dr Milanu Kovačeviću, diplomiranom ekonomisti iz Beograda izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj RSA-9-09-01/2015 g. od 30.06.2015. godine.
12805.08.2015. Rješenje kojim se Dragani (Dragan) Garača iz Banjaluke, produžava dozvola registarski broj: 04-4-109/09, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „BLB MENADžMENT INVEST“ a.d. Banja Luka.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Dražanu Perendiji, diplomiranom pravniku iz Višegrada izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „BORS INVEST“ a.d. Banja Luka.
18023.09.2016. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka daje saglasnost na Pravila poslovanja, broj: 281-U/16 od dana 15.08.2016. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Miloradu Buriću, diplomiranom ekonomisti iz Modriče izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BLB profit“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj 13/15 od 05.10.2015. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Mireli Bašić, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BLB profit“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj 13/15 od 05.10.2015. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Ognjenu Mihajloviću, diplomiranom pravniku iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj RSA-9-09-01/2015 g. od 30.06.2015. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se Olgici Radić, diplomiranom ekonomisti iz Sremskih Karlovaca, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „MIKROFIN INVEST“ a.d. Banja Luka.
15204.02.2016. Rješenje kojim se Peri (Mladenko) Jandriću, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke, izdaje dozvola registarski broj: 04-4-137/15, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Peteru Gorinšeku, diplomiranom ekonomisti iz Celja, Republika Slovenija izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BLB profit“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj 13/15 od 05.10.2015. godine.


  Na vrh