Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(8) Pravilnici(12) Rješenja(733) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
27013.06.2018. Rješenje kojim se Feđi Krivošiću, diplomiranom ekonomisti iz Sarajeva, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „POLARA INVEST“ a.d. Banja Luka, na mandatni period od dana donošenja ovog rješenja do isteka mandata sadašnjeg saziva upravnog odbora
10806.02.2015. Rješenje kojim se Cvijeti Tomić iz Banjaluke, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „BLB Menadžment invest“ a.d. Banja Luka.
16010.05.2016. Rješenje kojim se Cvijeti Cacanović iz Bijeljine daje dozvola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora u ZIF "Invest nova fond" a.d. Bijeljina.
15925.04.2016. Rješenje kojim se CVJETINU SOFTIĆU daje dozovola za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina na mandatni period iz Odluke o izboru predsjednika i članova nadzornog odbora ZIF-a „Unioinvest Fond“ a.d. Bijeljina.
22520.07.2017. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti kada je emitent jedinica lokalne samouprave i kada se kao sredstvo obezbjeđenja koristi mjenica.
25522.02.2018. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku emisije dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice.
32505.09.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza pravnog lica koje nije privredno društvo kao emitenta po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti.
31122.05.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost na Statut;
30527.03.2019. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj UO-2995/19 od 26.02.2016. godine.
28013.09.2018. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta pri emisijama dužničkih hartija od vrijednosti privrednog društva kao emitenta obveznica korišćenjem mjenice drugog privrednog društva.


  Na vrh