Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
22703.08.2017. Rješenje o proglašenju prve emisije obveznica emitenta "Elvaco Steel" d.o.o. Bijeljina neuspješnom.
31704.07.2019. Rješenje o promjeni pravne forme akcionarskog društva Kamenolomi Zvornik u društvo sa ograničenom odgovornošću.
19415.12.2016. Rješenje o upisu 12. emisije akcija emitenta “DUNAV OSIGURANjE” a.d. Banja Luka u Registar emitenata u iznosu od 3.912.800 KM podijeljena na 39.128 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
26425.04.2018. Rješenje o upisu devete emisije akcija emitenta NEŠKOVIĆ OSIGURANjE a.d. Bijeljina po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 1.000.000 KM.
31627.06.2019. Rješenje o upisu devete emisije akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 1.930.000 KM emitenta Akcionarsko društvo za osiguranje GRAWE a.d. Banja Luka.
12507.07.2015. Rješenje o upisu desete emisije akcija u postupku smanjenja osnovnog kapitala emitenta Dunav osiguranje a.d. Banja Luka u Registar emitenata, u skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti.
31122.05.2019. Rješenje o upisu emisije emitenta Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča u Registar emitenata, u skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti;
11503.04.2015. Rješenje o upisu sedme emisije akcija emitenta DRINA OSIGURANjE a.d. Milići po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 700.000 KM.
28303.10.2018. Rješenje o upisu treće emisije akcija emitenta PD SEMBERIJA a.d. Bijeljina po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, u skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti.
22028.06.2017. Rješenje STEVANU RADIĆU iz Zvornika daje se dozvola da zajedno sa povezanim licem, Preduzeće za unutrašnju i međunarodnu špediciju i unutrašnju i spoljnu trgovinu „PROGRES AD“ d.o.o. Zvornik može steći udio u osnovnom kapitalu Društva za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina, koji je jednak ili veće od 50% osnovnog kapitala.


  Na vrh