Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(767) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
16805.07.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Vaučersko investicioni biznis“ a.d. Banja Luka prestaje da važi dozvola za poslovanje izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 04-UP-041-97/00 i 27.09.2000. godine i rješenjem broj 01-UP-041-1381/07 od 23.04.2007. godine.
18023.09.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Kristal Invest"ad Banja Luka uskladilo poslovanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima.
16729.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da je DUIF Management Solutions d.o.o. Banja Luka uskladilo poslovanje sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.
16302.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Preduzeće za unutrašnju i međunarodnu špediciju i unutrašnju i spoljnu trgovinu „PROGRES AD“ d.o.o. Zvornik, zajedno sa povezanim licem Stevanom Radićem iz Zvornika ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina veće od 33% osnovnog kapitala jer ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.
16516.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Sergij Furlan iz Sežane, Republika Slovenija, ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" ad Banja Luka veće od 50% osnovnog kapitala.
14813.01.2016. Rješenje kojim se utvrđuje postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK" a.d. Slobomir, Bijeljina.
18425.10.2016. Rješenje kojim se utvrđuje postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje emitenta "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka.
15027.01.2016. Rješenje kojim se utvrđuje se da je petnaesta emisija prioritetnih nekumulativnih akcija emitenta PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina, upućenoj investitorima koji će za uplaćene akcije uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru, n e u s p j e š n a.
33306.11.2019. Rješenje kojim se Fatimi Spahić, diplomiranoj pravnici iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Management solutions“ d.o.o. Banja Luka, na mandatni period od pet godina od dana donošenja ovog rješenja.
16516.06.2016. Rješenje kojim se Fatimi Spahić iz Banjaluke oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, registarski broj: 04-4-12-1/04 sa rokom važenja do 11.08.2016. godine, u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka, zbog prestanka radnog odnosa u Društvu.


  Na vrh