Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopis(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(826) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
12911.08.2015. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje druga emisija akcija emitenta "UNIS-USHA" ad Višegrad po osnovu smanjenja osnovnog kapitala.
25809.03.2018. Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje četvrta emisija akcija emitenta Olimpijski centar "Jahorina" a.d. Pale po osnovu konverzije obveznica u akcije u ukupnom iznosu od 23.303.643 KM.
13127.08.2015. Rješenje kojim se u Registar emitenta upisuje treća emisija akcija emitenta "Prijedorputevi" ad Prijedor.
24827.12.2017. Rješenje kojim se ukida obustava trgovanja akcijama emitenta Promet TP a.d. Prnjavor, lokalne oznake PROM-R-A, na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
11615.04.2015. Rješenje kojim se upisuje 13. emisija prioritetnih nekumulativnih akcija emitenta PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Bijeljina, u iznosu od 1.000.000 KM, podijeljena na 1.000.000 akcija nominalne vrijednosti 1 KM.
14730.12.2015. Rješenje kojim se upisuje 15. emisija akcija emitenta "HYPO-ALPE-ADRIA- BANK" a.d. Banja Luka ponudom upućenom kvalifikovanom investitoru u Registar emitenata kod Komisije.
21921.06.2017. Rješenje kojim se upisuje 15. emisija akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata emitenta Wiener osiguranje a.d. Banja Luka.
21308.05.2017. Rješenje kojim se upisuje 16. emisija akcija emitenta "Pavlović International Bank" a.d. Slobomir po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.
17411.08.2016. Rješenje kojim se upisuje 16. emisija emitenta Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka akcija upućena kvalifikovanom investitoru u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije.
16010.05.2016. Rješenje kojim se upisuje 20. emisija akcija u Registar emitenata po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 10.892.926 KM podijeljena na 10.892.926 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM.


  Na vrh