Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(782) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
30719.04.2019. Rješenje kojim se usvaja se obavještenje emitenta, „GRADIŠKA TRŽNICA“ a.d. Gradiška, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 65/2019 od 05.04.2019. godine.
17731.08.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da „Thaler Vermoegensverwaltung GmbH“ Wien, zajedno sa povezanim licima Mag Georg Thaler iz Beča, Republika Austrija i „Kristal konsalting“ d.o.o. Banja Luka, Banja Luka ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka veće od 50% osnovnog kapitala jer ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.
16627.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da „Kristal konsalting“ d.o.o. Banja Luka, ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka veće od 20% osnovnog kapitala jer ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.
16409.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Mag Georg Thaler iz Beča, Republika Austrija, ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka veće od 50% osnovnog kapitala jer ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.
16907.07.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Quantum Energy Corporation Ltd, Nikosia, Republika Kipar ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka veće od 50% osnovnog kapitala jer ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.
16805.07.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Vaučersko investicioni biznis“ a.d. Banja Luka prestaje da važi dozvola za poslovanje izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 04-UP-041-97/00 i 27.09.2000. godine i rješenjem broj 01-UP-041-1381/07 od 23.04.2007. godine.
18023.09.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Kristal Invest"ad Banja Luka uskladilo poslovanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima.
16729.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da je DUIF Management Solutions d.o.o. Banja Luka uskladilo poslovanje sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.
16302.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Preduzeće za unutrašnju i međunarodnu špediciju i unutrašnju i spoljnu trgovinu „PROGRES AD“ d.o.o. Zvornik, zajedno sa povezanim licem Stevanom Radićem iz Zvornika ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina veće od 33% osnovnog kapitala jer ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.
16516.06.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da Sergij Furlan iz Sežane, Republika Slovenija, ima dozvolu za kvalifikovano učešće u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" ad Banja Luka veće od 50% osnovnog kapitala.


  Na vrh