Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
31411.06.2019. Rješenje kojim se Radovanu (Mirko) Topiću iz Šipova, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “JANj” Šipovo, I Šipovske brigade bb, Šipovo.
24722.12.2017. Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta, „OZREN BOROVNO“ a.d. Baljevo Polje, Foča, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 636-01/17 od 21.12.2017. godine.
21602.06.2017. Rješenje kojim berzanskom posredniku UNICREDIT BANK a.d. Banja Luka - UNICREDIT broker, prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.
10806.02.2015. Rješenje kojim Berzanskom posredniku Bobar banka a.d. Bijeljina, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Bobar broker", prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.
11723.04.2015. Rješenje kojim daje se saglasnost na imenovanje Stevana Radića, diplomiranog pravnika iz Zvornika, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina.
16010.05.2016. Rješenje kojim Draganu Komljenoviću daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora.
14227.11.2015. Rješenje kojim emitentu BOBAR OSIGURANjE a.d. Bijeljina odobrava zahtjev za istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala.
24001.11.2017. Rješenje kojim Mateju Pirtovšeku daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog akcijskog investicionog fonda „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale – u preoblikovanju na mandatni period iz Odluke o imenovanju Predsjednika i članova nadzornog odbora broj SK-11/17 od 07.07.2017. godine.
16118.05.2016. Rješenje kojim prestaje da važi dozvola Berzanskom posredniku "BANKA SRPSKE" a.d. Banja Luka, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti.
16907.07.2016. Rješenje kojim prestaje da važi dozvola za poslovanje Društvu za upravljanje investicioonim fondovima "BORS INVEST" a.d. Banja Luka.


  Na vrh