Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
12324.06.2015. Rješenje kojim se Goranu Klincovu produžava dozvola zaobavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest"ad Banja Luka.
15204.02.2016. Rješenje kojim se Danki (Blagoja) Damjanović iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-129/13,produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka – Sektor depozitarnih poslova.
28623.10.2018. Rješenje kojim se emitentu, Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, odobrava prospekt za osamnaestu emisiju akcija javnom ponudom u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenu na 7.000.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM, uz uslove utvrđene Odlukom skupštine akcionara o osamnaestoj emisiji akcija, broj: 01-1-14048/18 od 03.09.2018. godine i odlukom nadzornog odbora, broj: 01-2-16778/18 od 19.10.2018. godine.
28808.11.2018. Rješenje kojim se emitentu, OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO, odobrava jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica javnom ponudom i uvrštenje na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 5.000.000 KM, podijeljenu na 50.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća 15 godina i kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene Odlukom o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom, broj 01-022-151/18 od 25.09.2018. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se Jasminu Pozdercu izdaje dozvola za vršenje funkcije člana Nadzornog odbora ZIF "VIB FOND" a.d. Banja Luka.
25916.03.2018. Rješenje kojim se Mileni (Mirko) Kajganić iz Kozarske Dubice, registarski broj: 05-03-145/14, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Eurobroker“ a.d. Banja Luka.
12324.06.2015. Rješenje kojim se Nataši Pekez izdaje dozvola zaobavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicionog menadžera u DUIF "Kristal invest"ad Banja Luka.
30612.04.2019. Rješenje kojim se Radmili (Gojko) Grbić iz Laktaša, registarski broj: 05-03-159/17, produžava dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Advantis Broker“ a.d. Banja Luka. Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 15.05.2019. godine do dana 15.05.2021. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Radmili Bjeljac daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.
11615.04.2015. Rješenje kojim se upisuje osma emisija akcija emitenta "Nešković osiguranje" ad Bijeljina po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital u iznosu od 1.000.000 KM.


  Na vrh