Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
15707.04.2016. Rješenje kojim se Mireli Bašić, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BLB profit“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj 13/15 od 05.10.2015. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Ognjenu Mihajloviću, diplomiranom pravniku iz Banjaluke izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj RSA-9-09-01/2015 g. od 30.06.2015. godine.
16225.05.2016. Rješenje kojim se Olgici Radić, diplomiranom ekonomisti iz Sremskih Karlovaca, izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „MIKROFIN INVEST“ a.d. Banja Luka.
15204.02.2016. Rješenje kojim se Peri (Mladenko) Jandriću, diplomiranom ekonomisti iz Banjaluke, izdaje dozvola registarski broj: 04-4-137/15, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Peteru Gorinšeku, diplomiranom ekonomisti iz Celja, Republika Slovenija izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „BLB profit“ a.d. Banja Luka, na mandatni period iz Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora broj 13/15 od 05.10.2015. godine.
11723.04.2015. Rješenje kojim se produžava dozvola za obavljanje kastodi poslova " Unicredit bank“ a.d. Banja Luka –Služba kastodi poslova sa sjedištem u Banjaluci, Marije Bursać 7 izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-051-1157/12 od 21.05.2012. godine.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Svetozaru Aćimoviću, diplomiranom elektrotehničkom inženjeru iz Trebinja izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „BORS INVEST“ a.d. Banja Luka.
17920.09.2016. Rješenje kojim se Slobodanu Podraščaninu iz Banja Luke, izdaje dozvola, registarski broj 05-03-155/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Stevanu Steviću, doktoru ekonomskih nauka iz Brčkog izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „BORS INVEST“ a.d. Banja Luka.
15204.02.2016. Rješenje kojim se Tadiji (Uroš) Pilipović iz Banja Luke, izdaje dozvola, registarski broj 05-03-154/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka-Služba brokerskih poslova.


  Na vrh