Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
13406.10.2015. Rješenje kojim se: 1. utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka djelimično izvršilo radnje koje su naložene u tački 1. dispozitiva rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-62-871-35-14G/15 od 01.09.2015. godine. 2.Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da Proceduru donošenja i provođenja investicionih odluka broj: OD 11/15 od 14.09.2015. godine dopuni u članu I i II na način da jasno i nedvosmisleno propiše proceduru donošenja investicionih odluka i to: - na koji način se kontinuirano prati stanje na tržištima kapitala, - kriterijumi za identifikuju potencijalnih mogućnosti za investiranje i dezinvestiranje hartija od vrijednosti, - ko i kako odeđuje „ukazanu potrebu“ i na osnovu čega, - strukturu stručne analiza, - koje elemente sadrži odluka Upravnog odbora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka, - koje elemente sadrži odluka direktora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka kada je donosi direktor.
13228.09.2015. Rješenje kojim seu Registar emitenata upisuje 13. emisija akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala emitenta Wiener osiguranje a.d. Banja Luka u iznosu od 11.215.500 KM.
31303.06.2019. Rješenje kojim seuUsvaja obavještenje emitenta, Građevinsko preduzeće „JEDINSTVO“ a.d. Gradiška, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 139/19 od 24.05.2019. godine.
24827.12.2017. Rješenje kojim usvaja obavještenje emitenta, „TRAVUNIJA“ a.d. Trebinje, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 640-01/17 od 25.12.2017. godine.
14227.11.2015. Rješenje kojim utvrđuje se da za Ranka (Pero) Bojića, sa adresom Miljakovci 20, Prijedor, Gordanu (Pero) Zgonjanin, sa adresom Petra Kočića 32, Prijedor, i „FLOWER-ECO-DESING“ d.o.o. Prijedor (MB: 11038620) sa sjedištem u Trg Zorana Karlice bb, Prijedor, kao lica koja zajednički djeluju, postoji obaveza na objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VETERINARSKA STANICA” Prijedor.
12426.06.2015. Rješenje kojima se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost na izmjene Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.
29426.12.2018. Rješenje kojimse berzanskom posredniku ''Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka, produžava se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-160/13 od 29.01.2013. godine i to za posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
34024.12.2019. Rješenje o davanju saglasnosti za Natašu Smiljanić za obavljanje poslova rukovodioca Odjeljenja kastodi poslova u Novoj banci a.d. Banja Luka.
35116.03.2020. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer Nikoli Saviću u Novoj banci a.d. Banja Luka – Odjeljenje kastodi poslova koje obavlja poslove banke depozitara.
10918.02.2015. Rješenje o priznavanju zvanja investicionog menadžera Aleksandru Antonijeviću.


  Na vrh