Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
11723.04.2015. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.
17731.08.2016. Rješenje kojim se 1. Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina odobrava: - Plan usklađivanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina i - Plan preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina. 2. Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina odobrava: - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, broj: SK-I-04/2016 od 01.07.2016. godine i broj: UO-XVII-02/2016 od 19.08.2016. godine, kao i prečišćeni tekst statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina i - prospekt Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „INVEST NOVA FOND“ a.d. Bijeljina, usvojen odlukom upravnog odbora, broj: UO-XVII-06a/2016 od 19.08.2016. godine.
10918.02.2015. Rješenje kojim se "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo produžava dozvola za obavljanje kastodi poslova.
27606.08.2018. Rješenje kojim se “TREND“ d.o.o. Bratunac, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “KAMENOLOMI“ Zvornik.
12805.08.2015. Rješenje kojim se „ADRIATIC BIDCO“ B.V. Amsterdam, Holandija, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “MLjEKARA” Laktaši, Lijevčanski put bb, Aleksandrovac, Laktaši.
15925.04.2016. Rješenje kojim se „FLOWER-ECO-DESING“ d.o.o. Prijedor, kao ponudiocu, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VETERINARSKA STANICA” Prijedor.
28118.09.2018. Rješenje kojim se „Grazer Wechselseitige Versicherung“ A.G. Graz, Austrija, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “ATOS OSIGURANjE“ Bijeljina.
12617.07.2015. Rješenje kojim se „IMSS-TRADE“ d.o.o. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “ČAJAVEC- SPECIJALNA OPREMA“ Banja Luka.
22810.08.2017. Rješenje kojim se „Titon Holding Limited“, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “TRAVUNIJA” Trebinje.
31303.06.2019. Rješenje kojim se „VFP FOND MENADžMENT“ a.d. Skoplje daje dozvola za sticanje dozvole kvalifikovanog učešća u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP Fund Management“ a.d. Banja Luka veće od 20%.


  Na vrh