Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopis(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(868) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
12507.07.2015. Rješenje kojim se Društvu sa ograničenom odgovornošću „SINOVI I OCI“ Banja Luka, kao ponudiocu,odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VITINKA” Kozluk, Podrinjska bb, Kozluk.
21819.06.2017. Rješenje kojim se emitentu TOPLANA“ a.d. Banja Luka, odobrava izmjena jedinstvenog prospekta za drugu emisiju obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u dijelu koji se odnosi na rok za upis i uplatu obveznica tako da umjesto 90 dana ponuda traje 5 dana.
24511.12.2017. Rješenje kojim prestaje da važi dozvola za obavljanje kastodi poslova kastodi banci „UNICREDIT BANK“ a.d. Banja Luka izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-1157/12 od 21.05.2012. godine, produžena rješenjem broj: 01-UP-55-256-1/15 od 24.04.2015. godine, sa važenjem do 21.05.2018. godine.
25522.02.2018. Rješenje kojim se “ČAJAVEC- SERVIS I PROMET“ a.d. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “ČAJAVEC- USLUŽNE DJELATNOSTI“ Banja Luka.
13127.08.2015. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka nalaže da bez odlaganja obustavi trgovanje hartijama od vrijednosti svih emitenata koji nisu objavili izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu.
27312.07.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Danke Damjanović, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za rukovodioca Odjeljenja depozitarnih poslova Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
14227.11.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Branka Kecmana, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za direktora Berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
14013.11.2015. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Vojka Kokoraveca, magistra poslovne politike i organizacije iz Ljubljane, Republika Slovenija, na mjesto člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „VIB“ a.d. Banja Luka.
20323.02.2017. Rješenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, broj UO-2187/17 usvojen na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 16.02.2017. godine.
31411.06.2019. Rješenje kojim se daje saglasnost na Tarifnik usluga Brokersko-dilerskog društva ''Advantis Broker“ a.d. Banja Luka usvojen odlukom broj 134/19 od 10.05.2019. godine.


  Na vrh