Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
18210.10.2016. Rješenje kojim prestaje da važi dozvola Zdravku Jankoviću za obavljanje poslova brokera u Berzanskom posredniku "Advantis Broker" a.d. Banja Luka.
11216.03.2015. Rješenje kojim se emitentu, „PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ d.o.o. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 4.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovanih drugom emisijom obveznica upućene investitorima koji su za upisane hartije uplatili iznos od najmanje 100.000 KM.
10806.02.2015. Rješenje kojim se „GAT“ d.o.o. Novi Sad, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “TRGOAUTO“ Banja Luka
29030.11.2018. Rješenje kojim se „Grupi Fortis“ d.o.o. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “LIVNICA” Ljubija, Drage Lukića bb, Ljubija.
17013.07.2016. Rješenje kojim se 4. emisija akcija emitenta POPOVO POLjE ad Trebinje upisuje u Registar emitenata u iznosu od 1.603.861 KM, podijeljena na 1.603.861 akciju nominalne vrijednosti 1 KM.
17305.08.2016. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka daje dozvola za upravljanje ZIF-om "AKTIVA INVEST FOND" a.d. Banja Luka.
25124.01.2018. Rješenje kojim se Afroditi Alibabić iz Banjaluke, oduzima dozvola registarski broj: 05-03-158/17 od 20.09.2016. godine, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker, u Brokersko-dilerskom društvu „Monet broker“ a.d. Banja Luka, zbog prestanka radnog odnosa.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Velimiru (Stevan) Zdjelaru daje dozvola za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.
18023.09.2016. Rješenje kojim se Vladanu (Simo) Kovačeviću, kao ponudiocu,odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “INDUSTROPROJEKT” Prijedor, Vožda Karađorđa 10, Prijedor.
15707.04.2016. Rješenje kojim se VLADIMIRU ŠAJATOVIĆU iz Zemuna, Ul. Kej oslobođenja 13f, Republika Srbija, daje dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu Društva za upravljanje investicionim fondovima „MIKROFIN INVEST“ d.o.o. Banja Luka, u iznosu koji je veći od 50% osnovnog kapitala.


  Na vrh