Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopis(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(868) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
24208.11.2017. Rješenje kojim se emitentu „ATOS OSIGURANjE“ a.d. Bijeljina odobrava jedinstveni prospekt za dvanaestu emisiju akcija ponudom upućenoj investitorima koji će za upisane akcije uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu i uvrštenje akcija na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 1.200.000 KM, podijeljenu na 12.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.
24208.11.2017. Rješenje kojim se emitentu, „ATOS OSIGURANjE“ a.d. Bijeljina, odobrava prospekt za uvrštenje 25.000 običnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM na slobodno tržište Banjalučke berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, emitovanih desetom emisijom akcija ponudom upućenoj investitoru koji je za upisane akcije uplatio najmanje 100.000,00 KM.
13613.10.2015. Rješenje kojim se emitentu, „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP“ a.d. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 1 obične akcija, nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovane dvanaestom emisijom akcija upućene kvalifikovanom investitoru.
11025.02.2015. Rješenje kojim se emitentu, „WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP“ a.d. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 21.143 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovanih desetom emisijom akcija upućene kvalifikovanom investitoru.
29426.12.2018. Rješenje kojim se emitentu, „KAMENOLOMI“ a.d. Zvornik, odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju akcija upućenoj investitorima koji će za upisane akcija uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta i uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u iznosu od 400.000 KM, podijeljenu na 400.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.
13127.08.2015. Rješenje kojim se emitentu, „KRAJINA OSIGURANjE“ a.d. Banja Luka, odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju akcija javnom ponudom i uvrštenje akcija na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenu na 7.000.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.
14013.11.2015. Rješenje kojim se emitentu, „MF BANKA“ a.d. Banja Luka, Vase Pelagića 22, odobrava prospekt za uvrštenje pete emisije akcija upućene kvalifikovanom investitoru u iznosu od 4.000.000 KM, podijeljene na 40.000 običnih akcija nominalne vrijednosti 100 KM na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
12911.08.2015. Rješenje kojim se emitentu, „MF BANKA“ a.d. Banja Luka, odobrava prospekt za uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka 20.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100 KM, emitovanih četvrtom emisijom akcija upućene kvalifikovanom investitoru.
12507.07.2015. Rješenje kojim se emitentu, „PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO“ d.o.o. Banja Luka, odobrava jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica javnom ponudom i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 1.000.000 KM, podijeljenu na 10.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM.
24511.12.2017. Rješenje kojim se emitentu, „TOPLANA“ a.d. Banja Luka, odobrava jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 8.500.000 KM, podijeljenu na 85.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM.


  Na vrh