Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
15517.03.2016. Rješenje kojim se „ZVORNIČANKI“ d.o.o. Zvornik, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “EKONOMIK” Zvornik.
10726.01.2015. Rješenje kojim se „INTEGRA-INŽENjERING“ d.o.o. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “TERMINALI“ Doboj.
28916.11.2018. Rješenje kojim se „Mileks“ d.o.o. Milići, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “DRINA OSIGURANjE” Milići, 9. januar broj 4, Milići.
15925.04.2016. Rješenje kojim se „PROGRES AD“ d.o.o. Zvornik, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “PROMET” Zvornik.
17305.08.2016. Rješenje kojim se „TRŽNICA“ d.o.o. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “ČISTOĆA“ Banja Luka.
18210.10.2016. Rješenje kojim se 15. emisija akcija emitenta, PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Bijeljina, u iznosu od 6.000.000 KM, koja je podijeljena na 6.000.000 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM upisuje u Registar emitenata.
17305.08.2016. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka daje dozvola za upravljanje ZIF-om "VB FOND" a.d. Banja Luka.
25202.02.2018. Rješenje kojim se George Killas-u izdaje dozvola za za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka.
31303.06.2019. Rješenje kojim se Mag. Rupert Stroblu izdaje dozvola za obavljanje funkacije člana upravnog odbora DUIF "WVP Fund Management" a.d. Banja Luka.
26210.04.2018. Rješenje kojim se Radowanu (Ghazi) El Chabaanu iz Banjaluke priznaje zvanje investicionog menadžera.


  Na vrh