Pogledaj dozvole po poslovima

NazivBroj dozvole:Datum izdavanjaVaži do
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-529/10 05.03.2016.05.03.2019.
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka 01- UP-051-71/12 18.12.2014.19.01.2018.
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-529/10 05.03.2016.05.03.2019.
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-529/10 05.03.2016.05.03.2019.
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-529/10 05.03.2016.05.03.2019.
Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-529/10 05.03.2016.05.03.2019.
Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka 05-UP-051-204/01 24.04.2014.24.04.2017.
Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka 05-UP-051-1957/10 25.07.2016.25.07.2019.
Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka 05-UP-051-1957/10 25.07.2016.25.07.2019.
"UNICREDIT BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-051-1200/10 28.04.2016.28.04.2019.
"UNICREDIT BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-051-1200/10 28.04.2016.28.04.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka 01-UP-051-160/13 29.01.2016.29.01.2019.
"ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-56-125-1/15 24.04.2015.24.04.2018.
"ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-56-125-1/15 24.04.2015.24.04.2018.
"ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-56-125-1/15 24.04.2015.24.04.2018.
"ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-56-125-1/15 24.04.2015.24.04.2018.
"ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-56-125-1/15 24.04.2015.24.04.2018.
"ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka 01-UP-56-125-1/15 24.04.2015.24.04.2018.
"NOVA BANKA" a.d. Banja Luka 05-UP-051-167/01 19.04.2017.19.04.2020.
"NOVA BANKA" a.d. Banja Luka 05-UP-051-167/01 19.04.2017.19.04.2020.
"BANKA SRPSKE" Akcionarsko društvo Banja Luka 01-UP-051-1630/08 18.04.2014.18.04.2017.
"BANKA SRPSKE" Akcionarsko društvo Banja Luka 01-UP-051-1630/08 18.04.2014.18.04.2017.
"BANKA SRPSKE" Akcionarsko društvo Banja Luka 01-UP-051-1630/08 18.04.2014.18.04.2017.
"BANKA SRPSKE" Akcionarsko društvo Banja Luka 01-UP-051-1630/08 18.04.2014.18.04.2017.
"BANKA SRPSKE" Akcionarsko društvo Banja Luka 01-UP-051-1630/08 18.04.2014.18.04.2017.
Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-2821/11 18.10.2014.18.10.2017.
Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-4147/09 30.12.2015.30.12.2018.
Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-171/07 18.01.2016.18.01.2019.
Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-2821/11 18.10.2014.18.10.2017.
Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka 01-UP-051-171/07 18.01.2016.18.01.2019.
DatumVrsta mjereNazivObrazloženje Rješenje
10.10.2014. Javna opomena Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka Advantis broker a.d. Banja Luka je u obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti prekršio odredbe čl. 120. st. 2. i 6. i 123. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, te čl. 79. i 84. tačka v) Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika. Pogledaj...
28.03.2011. Javna opomena Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka Utvrđeno je da Berzanski posrednik nije obezbijedio kontinuitet rada informacionog sistema, kako je to propisano članom 63. stav 1. tačka a) Pravilnika o poslovanju. Pogledaj...
03.02.2009. Oduzimanje dozvole za rad "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Vanrednim nadzorom nad berzanskim posrednikom utvrđeno je da je isti izvršio povredu Zakona o tržištu hartija od vrijednosti prilikom trgovanja akcijama emitenta „Planinsko dobro“ a.d. Nevesinje na Banjalučkoj berzi, te trgovanja akcijama putem dilerskog računa berzanskog posrednika na Banjalučkoj berzi, kao i zbog nedostavljanja podataka ovlašćenim licima Komisije u postupku nadzora nad trgovanjem akcijama emitenta „Tvornica automobila“ a.d. Pale, na Banjalučkoj berzi Pogledaj...
31.12.2007. Javna opomena "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Izvršenim vanrednim nadzorom utvrđeno je da je bezanski posrednik dana 28.01.2004. godine zaključio ugovor o brokerskom posredovanju sa klijentom Agro-Stroj d.o.o. Glogovac, Bijeljina u korist Krstić Milorada. Kako Agro-Stroj d.o.o. Glogovac, Bijeljina nema dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti berzanski posrednik je zaključio ugovor protivno zakonskim normama. Pogledaj...
18.06.2007. Javna opomena Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka Nepravilnost u pogledu izvršvanja poslova s hartijama od vrijednosti u skladu sa zakonom i propisima Komisije Pogledaj...
18.06.2007. Javna opomena Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka Berzanski posrednik i zaposleni kod berzanskog posrednika nisu postupali sa pažnjom dobrog stručnjaka Pogledaj...
07.05.2007. Javna opomena Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka Objavljivanjem navedenog oglasa berzanski posrednik je postupio suprotno odredbi člana 106. st. 2. i 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon), kojim je zabranjeno objavljivanje oglasa čiji sadržaj može dovesti u zabludu investitore u pogledu rizika koji proizlaze iz poslova sa hartijama od vrijednosti koje obavlja berzanski posrednik (stav 2.), odnosno prema kojem je berzanski posrednik dužan da tekst oglasa prije objavljivanja dostavi Komisiji, a Komisija u roku od tri dana od prijema teksta oglasa donosi zaključak o dozvoli ili odbijanju objavljivanja (stav 3). Pogledaj...
15.12.2006. Javna opomena Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka Kršenje propisa iz oblasti tržišta hartija od vrijednosti, koja nemaju obilježja nezakonitosti i nepravilnosti opisanih u članu 21. Pravilnika o nadzoru Pogledaj...
09.02.2005. Oduzimanje dozvole za rad "UNICREDIT BANK" a.d. Banja Luka --- Pogledaj...
  Na vrh