Prezime i ime Kačavenda Boris
Mjesto stanovanja: Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Pol:M
Email adresa boris.kacavenda@novabanka.com
Telefon:+387 51 241 915

Položeni ispiti za sticanje zvanja

Zvanje:Datum
Broker 29.09.2004.
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-157/17
Validnost od-do: 02.02.2019. - 02.02.2021.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-157/17
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 02.02.2017. - 02.02.2019.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-35/05
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 07.02.2015. - 07.02.2017.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 01-UP-051-438/07
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 07.02.2013. - 07.02.2015.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 01-UP-051-438/07
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 07.02.2011. - 07.02.2013.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 01-UP-051-438/07
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 07.02.2009. - 07.02.2011.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 01-UP-051-438/07
"НОВА БАНКА" а.д. Бања Лука
Validnost od-do: 07.02.2007. - 07.02.2009.
Važi dozvola?
Zabrana: -
Zvanje: Broker
Broj dozvole: 05-03-35/05
НОВА БАНКА Бијељина
Validnost od-do: 07.02.2005. - 07.02.2007.
Važi dozvola?
Zabrana: -
-
  Na vrh