Ukupna nominalna kapitalizacija: 11.206.652.397 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 685

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
21.04.2017.HEDR04-685-87/05 Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA RS" a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad Promjena članova nadzornog odbora
20.04.2017.NOVB05-7-482 "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka U skladu sa članom 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, upisuje se u Registar emitenata 27. emisija hartija od vrijednosti/21. emisija akcija pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
20.04.2017.AKBR07-31-46/06 Zatvoreno akcionarsko društvo "GREEN BLUE" Banja Luka Promjena naziva i sjedišta društva, promjena šifre djelatnosti, promjena lica ovlaštenih za zastupanje, promjena osnivača i upis povećanja osnovnog kapitala
19.04.2017.IEFB05-13-86/07 "MF BANKA" a.d. Banja Luka Upis izvršnog direktora
05.04.2017.METL04-25-25 Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda "METAL" a.d. Gradiška Promjena člana upravnog odbora
24.03.2017.PPMK08-6-82/14 "PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" Društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje
24.03.2017.TLKM04-498-36/03 Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka Upis povećanja učešća u kapitalu povezanog pravnog lica "Logosoft" d.o.o. Sarajevo
22.03.2017.VEZN04-401-454 Akcionarsko društvo "VEZIONICA" Zvornik Brisanje emitenta iz registra
22.03.2017.ZPDR04-294-322 Akcionarsko društvo "ŽITOPROMET-DRINA" Zvornik Brisanje emitenta iz registra
22.03.2017.METE04-338-367 A.d. za proizvodnju sanitarnih uređaja i opreme "METAL-EMAJL" Brod Brisanje emitenta iz registra

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh