Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.239.695.097 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 627

  Napomena:

U skladu sa članom 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, podaci u Registar emitenata se unose na osnovu prijave emitenata, te je za ažurnost podataka odgovornost na emitentima.Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
31.01.2020.KRPT04-632-73/04 Akcionarsko društvo za trgovinu naftom,naftnim derivatima i tečnim gasom "KRAJINAPETROL" Banja Luka Promjena članova upravnog odbora i brisanje članova nadzornog odbora
29.01.2020.HELV04-702-119/05 "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" akcionarsko društvo Mrkonjić Grad Promjena lica ovlaštenog za zastupanje, promjena člana uprave i nadzornog odbora
27.01.2020.BROS06-1-66 Akcionarsko društvo za osiguranje "ATOS OSIGURANjE" a.d. Bijeljina Brisanje emitenta iz registra
21.01.2020.NOVB05-7-482 "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Promjena članova uprave
20.01.2020.UNTR04-662-20/05 "UNICEP-TRADE" trgovačko i uslužno akcionarsko društvo Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena člana upravnog odbora
20.01.2020.MPIM04-46-55 Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča Proglašava se četvrta emisija akcija uspješnom i upisuje u Registar emitenata.
13.01.2020. 03-24-103/19 OPŠTINA MODRIČA Proglašava se prva emisija obveznica uspješnom i upisuje u Registar emitenata.
10.01.2020.ELBJ04-694-102/05 Mješoviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske, Trebinje Zavisno elektrodistributivno preduzeće "ELEKTRO-BIJELjINA" akcionarsko društvo Bijeljina Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena izvršnog direktora
31.12.2019.STNR04-545-103/03 Akcionarsko društvo Rudnik lignita "STANARI" Stanari Brisanje emitenta iz registra
25.12.2019.POLJ04-380-417 Trgovinsko poljoprivredno akcionarsko društvo "POLjOPROMET" Čelinac Brisanje emitenta iz registra

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh