Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.558.698.364 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 643

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
15.02.2019. 03-21-150/18 OPŠTINA SOKOLAC Proglašava se prva emisija obveznica javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenta.
14.02.2019.NOVB05-7-482 "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje i promjena izvršnog direktora
14.02.2019.TLKM04-498-36/03 Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka Upis povezanog pravnog lica u kojem emitent posjeduje vlasničko učešće u kapitalu
13.02.2019.IEFB05-13-86/07 "MF BANKA" a.d. Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje
13.02.2019.BLSE07-28-69/03 "BANjALUČKA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI" a.d. Banja Luka Promjena članova upravnog i nadzornog odbora
07.02.2019.CMEG04-251-275 "ČAJAVEC-MEGA" investicije, upravljanje i nekretnine a.d. Banja Luka U skladu sa članom 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, upisuje se treća emisija akcija po osnovu konverzije prioritetnih participativnih akcija u obične akcije.
28.01.2019.KKOS06-4-433 "TRIGLAV OSIGURANjE" akcionarsko društvo Banja Luka Promjena sjedišta društva
23.01.2019.BVRU04-78-91 Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić Promjena lica ovlaštenog za zastupanje
22.01.2019.KMNL04-217-237 Akcionarsko društvo "KAMENOLOMI" Zvornik Proglašava se druga emisija akcija uspješnom i upisuje u Registar emitenata.
17.01.2019.INGJ04-361-393 Preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge "INGRAP-JAVOR" a.d. Bratunac Brisanje emitenta iz registra

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh