Ukupna nominalna kapitalizacija: 10.300.480.341 KM
Ukupno aktivnih emitenata: 636

Posljednje promjene

Datum upisaOznakaReg. brojNaziv emitentaOpis promjene
16.09.2019.ZIBL04-629-68/04 ZAVOD ZA IZGRADNjU a.d. Banja Luka U skladu sa članom 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, upisuje se druga emisija akcija u Registar emitenata.
16.09.2019.PIBB05-3-233 PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Promjena članova nadzornog odbora
16.09.2019.MRDN04-135-150 "MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka Brisanje člana upravnog odbora
16.09.2019.TLKM04-498-36/03 Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka Promjena podataka o povezanim pravnim licima u kojima emitent posjeduje učešće u kapitalu
11.09.2019.OCJH04-490-27/03 Akcionarsko društvo Olimpijski centar "JAHORINA" Pale Promjena šifre djelatnosti i članova uprave.
20.08.2019.POST04-473-1/03 "PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Promjena lica ovlaštenog za zastupanje
13.08.2019.PIBB05-3-233 PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Brisanje člana uprave
30.07.2019.INVP07-18-420 Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina u likvidaciji Brisanje emitenta iz registra
30.07.2019.VDBL04-680-72/05 "VODOVOD" akcionarsko društvo Banja Luka Upis izvršnog direktora
29.07.2019.PIBB05-3-233 PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK a.d. Slobomir Bijeljina Proglašava se devetnaesta emisija akcija javnom ponudom uspješnom i upisuje u Registar emitenata.

Indeks svih emitenata po oznakama

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z

Indeks svih emitenata po godini upisa

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Pretraga emitenata


Pretraga emitenta po licima


  Na vrh