[FSBN] Akcionarsko društvo "FABRIKA ŠEĆERA BIJELjINA" Velika Obarska

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 17.06.2013.

Emitent

OznakaFSBN
Naziv Akcionarsko društvo "FABRIKA ŠEĆERA BIJELjINA" Velika Obarska
Broj u registru emitenata 04-563-132/03
Broj registarskog uloška1-156
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.07.07.2003.
Šifra djelatnosti15830
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Velika Obarska bb
Telefon+ 387 55 383 649
Fax 
Email
Web adresa

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)28.833.493

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 28.833.4931,0028.833.493

Direktor

Napomena: Ovo rješenje se donosi na osnovu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-031-873/11 od 28.03.2011. godine kojim se poništava rješenje broj 01-03-RE-1835/09 od 20.05.2009. godine, kojim je emitent upisan u Registar emitenata pod oznakom i brojem 04-845-82/09, te se vrši promjena podataka kod istog emitenta upisanog u registar emitenata pod oznakom i registarskim brojem 04-563-132/03
Mladen Košutić

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - konverzija potraživanja u ulog 3 Akcije Класа А18.379.9131,0018.379.913  
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala 2 Akcije Класа А10.453.5801,0010.453.58005.11.2010. 
Javna ponuda 1 Akcije Класа А90.879.9971,0090.879.997  
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh